De vanligaste klagomålen är lätta att undvika

I Telekområdgivarnas ärendestatistik för 2021 ser vi att samma typ av klagomål återkommer år efter år. Men det finns sätt att undvika de flesta problemen!

Har du inte tackat ja till ett avtal?

Även 2021 var det vanligaste klagomålet problem med att en abonnent uppfattar att hen till exempel har blivit ansluten till en operatör utan att ha tackat ja till ett avtal, eller blivit vilseledd att ingå avtal utifrån felaktig information. Detta går att undvika om du tänker på att:

  • Aldrig signera något till exempel via ett sms om du inte är helt säker på vad det är du tackar ja till. Läs också alltid igenom det som säljaren skickar till dig innan signering så att allting stämmer.

Har du fel på din tjänst?

Det näst vanligaste klagomålet var ”andra fel på tjänsten”, såsom problem med tjänsternas funktion, t ex ljud- och bildstörningar eller instabil uppkoppling.

  • Tänk på att om du upplever fel på din tjänst, felanmäl snarast. Du kan ha rätt till prisavdrag, men då från det datum du gjorde din felanmälan, inte tidigare.

Kontaktproblem med kundtjänst?

Ett vanligt klagomål handlar om uppsägningar, främst för mobila tjänster. Det kan t ex handla om att man upplever problem att komma i kontakt med kundtjänst för att göra en uppsägning eller muntliga uppsägningar som inte har blivit registrerade och att räkningar fortsätter att skickas ut.

Vissa har också problem med att operatörernas kundtjänst kräver identifiering via BankID och dylikt. Även personer som företräder dödsbon har beskrivit hur det har uppstått problem med identifiering.

  • Viktigt att tänka på är att göra uppsägningar skriftligt, gärna via mejl och spara kopia.
  • Om du inte använder BankID kan du kontakta din operatör och fråga hur du kan identifiera dig på annat sätt. Det kan skilja sig lite mellan olika operatörer vilka sätt de använder.

Har du fått fel information muntligt?

Vi hör också ofta hur konsumenter menar att de i ett säljsamtal fått muntlig information om framför allt pris, men också om rabatter, kampanjpriser, gratismånader o s v, men när fakturan kommer upptäcker man att den inte stämmer med det man anser att man blivit lovad.

  • Viktigast att tänka på som konsument är att alltid se till att de muntliga löften som man uppfattar att säljaren ger, också skrivs med i avtalet. Granska alltså alltid avtalet innan du signerar!

Hur ska du göra en felanmälan?

Ett klagomål som också återkommer år efter år är på långvariga avbrott, främst för fast bredband och telefoni.

  • Tänk på att felanmäla till rätt ställe, oftast din tjänsteoperatör (även om det är fel på t ex din fiberanslutning).

Statistikanalysen i sin helhet går att ladda ner här.

Presskontakt:

Camilla Brogren, Kommunikationsansvarig, 070-713 48 59

Susanna Fromhold, tf VD, 070-713 48 51

Victoria Andersson, tf Operativ chef, 070-773 75 33