Personuppgifter

Telekområdgivarna samlar in personuppgifter och ändamålet med behandlingen är huvudsakligen att ta och hålla kontakt med dig som söker råd för att kunna bistå dig med rådgivning och hjälpa dig med din förfrågan, handlägga ärendet, kontrollera tjänstens kvalitet och föra statistik.

Vem är ansvarig för mina personuppgifter?

Telekområdgivarna (orgnr: 556699-9339) är personuppgiftsansvarig för den insamling och behandling av personuppgifter som sker på denna webbplats och i övrig rådgivning. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken ”Kontakta oss” längst upp på webbplatsen. Telekområdgivarna ansvarar för att behandlingen av personuppgifterna sker i enlighet med gällande lag (personuppgiftslagen SFS 1998:204, ”PuL”). Nedan anges när, hur och i vilket syfte dina personuppgifter kommer att samlas in och behandlas av Telekområdgivarna.

Varför behövs mina personuppgifter?

Telekområdgivarna samlar in personuppgifter och ändamålet med behandlingen är huvudsakligen att ta och hålla kontakt med dig som söker råd för att kunna bistå dig med rådgivning och hjälpa dig med din förfrågan, handlägga ärendet, kontrollera tjänstens kvalitet och föra statistik. I de flesta fall så är det endast anställd personal hos Telekområdgivarna som har tillgång till dina personuppgifter. I vissa fall kan Telekområdgivarna – med samtycke från dig – kontakta t.ex. en operatör, myndighet eller konsumentrådgivare för att försöka lösa ditt ärende och kan då behöva lämna ut dina personuppgifter till dessa externa samarbetspartners.

Utöver utlämnandet av personuppgifter till samarbetspartners enligt ovan förbinder sig Telekområdgivarna att inte överföra personuppgifter till tredje man.

Hur samlas mina personuppgifter in?

Dina personuppgifter samlas in och behandlas av Telekområdgivarna när du tar kontakt med oss för rådgivning via vårt webbformulär, telefon, brev eller e-post. Vi samlar in namn, postadress, telefonnummer och e-postadress. I vissa fall kan vi även behöva det kundnummer eller motsvarande som du har hos din operatör.

Kan jag motsätta mig behandling av personuppgifter?

Telekområdgivarna kan i de flesta fall ge generella råd även till dig som vill vara anonym, men om du inte hittar en lösning med operatören så kan vi behöva dina personuppgifter för att stämma av ärendet med operatören. Om du vill vara anonym så anger du detta i kontakt med oss.

Kan jag få reda på vilka personuppgifter ni behandlar och kan jag rätta dem om de är felaktiga?

Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar kan du skicka en skriftlig och av dig undertecknad begäran om det till Telekområdgivarna på den adress som anges nedan. Till samma adress kan du begära rättelse av felaktig, ofullständig eller missvisande uppgift.

Telekområdgivarna, Box 24157, 104 51 Stockholm.