Telekområdgivarna + Etiska rådet för betalteletjänster = sant!

Telekområdgivarna och Etiska Rådet för betalteletjänster (ERB) går samman, nu blir det ännu enklare för Sveriges konsumenter att få hjälp med telekomfrågor!

Den 1 januari 2022 slogs ERB ihop med Telekområdgivarna. Nu är det alltså en enda väg in för hela telekomområdet vilket vi är väldigt glada för och ser som ett en stor fördel som kommer att underlätta för konsumenterna.

Bakgrund

ERB startade 1992 och arbetade redan då med att ta fram etiska regler för innehållet i och marknadsföringen av betalteletjänster samt pröva ärenden som rör dessa områden.

Telekområdgivarna startade 2006 som en konsumenträttsbyrå för rådgivning i tvister för telekomfrågor. I början omfattade verksamheten enbart telefoni och bredband, 2009 tillkom tv-tjänster och hantering av fiberanslutningar adderades 2017. Och nu är det alltså dags att även införliva betalteletjänster i vårt uppdrag.

Positiv utveckling

— Vårt mål är, och har alltid varit, att göra konsumenterna till bättre konsumenter och operatörerna till bättre operatörer. Detta för att nå visionen om att telekombranschen ska bli Sveriges bästa konsumentmarknad och betalteletjänster är självklart en viktig del i detta arbete, säger Susanna Fromhold, tf VD på Telekområdgivarna.

Dessutom kommer Joakim Rolander, som varit ERB:s kanslichef i över 25 år, att fortsätta vara huvudansvarig i dessa frågor som den expert han är och därmed också bredda kompetensen i organisationen, vilket Telekområdgivarna är väldigt glada för. Joakim Rolander håller med:

— Det ska bli både roligt och utmanande att slå ihop våra verksamheter och förhoppningsvis kommer resultatet att bli att vi utvecklas och blir än mer effektiva när vi nu arbetar i samma organisation.

Kontakt med oss

Från 1 januari kan man hitta all information om verksamheten samt hur man kontaktar oss i ärenden och frågor på www.telekområdgivarna.se/betalteletjanster.

Välkomna!