​Telekområdgivarna säger upp avtalet med 0700 Sverige AB

Telekområdgivarnas styrelse har den 8 december 2016 för första gången beslutat att säga upp avtalet med en deltagande operatör – 0700 Sverige AB. Uppsägningen innebär att avtalet mellan Telekområdgivarna och 0700 upphör den 31 december 2017.

Styrelsen har valt att säga upp avtalet bland annat med anledning av en dom meddelad den 28 september 2016 av Stockholms tingsrätt (Patent- och marknadsdomstolen).

I domen meddelar domstolen att 0700 Sverige AB åläggs vid vite av 1 miljon kr att vid telefonförsäljning av telefon- och/eller bredbandsabonnemang gentemot konsument i början av samtalet tydligt informera om att det är ett samtal från 0700 Sverige AB och att syftet med samtalet är att sälja 0700 Sverige AB:s telefon- och/eller bredbandsabonnemang.

0700 Sverige AB förbjuds också vid vite av 1 miljon kr att vid telefonförsäljning av telefon- och/eller bredbandsabonnemang gentemot konsument påstå att försäljaren representerar eller samarbetar med konsumentens befintliga operatör, att bolaget tagit över den befintliga operatörens verksamhet eller använda påståenden av väsentligen samma innebörd, när så inte är fallet.

Telekområdgivarna utfärdade under hösten 2015 en varning om uppsägning till 0700 gällande bristande efterlevnad av uppförandereglerna som de operatörer som är med hos Telekområdgivarna har åtagit sig att följa. Av punkten 7 i uppförandereglerna framgår att;

”Operatören får inte utge sig för att företräda eller agera i samarbete med annan operatör om så inte är fallet. Operatören får inte heller uppge felaktig information om, eller misskreditera annan operatör.”

– 0700 har ett stort antal anmälningar till Telekområdgivarna, Hallå Konsument, Post- och telestyrelsen, Konsumentverket och Allmänna reklamationsnämnden och har dessutom brutit mot Telekområdgivarnas uppföranderegler. Det finns utöver detta nu en fällande dom mot operatören. Styrelsen ser allvarligt på detta och beslutar därför att säga upp avtalet, säger styrelsens ordförande Anna Wikström.

Uppsägningen träder enligt avtalets utformning i kraft vid slutet av nästa år. Eventuella fortsatta överträdelser av uppförandereglerna kan även komma att föranleda en uppsägning med ett tidigare upphörande av avtalet än 31 december 2017.

Kontaktpersoner:

Anna Wikström, styrelsens ordförande och rådgivare Post-och telestyrelsen, 073-644 56 62

Kajsa Frisell, styrelseledamot och näringspolitisk expert IT&Telekomföretagen, 070-632 70 61

Mattias Grafström, VD Telekområdgivarna, 070-713 48 50