VARNING! Vi har sett falska fakturor där vårt namn och adress förekommer, detta är polisanmält. Det förekommer också att personer ringer upp och påstår sig ringa från Telekområdgivarna och ska sälja något eller "hjälpa till" med olika tjänster. Vi vill varna för att ingå avtal med dessa eller betala fakturor, då vi ALDRIG säljer något eller fakturerar konsumenter! 

Telekområdgivarnas webbplats för opartisk och kostnadsfri konsumentrådgivning om fiberanslutning

Mark och annans nät

För att bygga ut bredbandsnätet kan en fiberleverantör behöva teckna avtal med den som äger marken.

Rätt till mark

Frågor som rör rätten till mark ligger utanför Telekområdgivarnas uppdrag. För information om markavtal och ledningsrätt hänvisar vi till Lantmäteriet.

Tillgång till någon annans nät

I vissa fall kan den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband få tillträde till en annan leverantörs nät. Det kan till exempel vara ett byalag som begär tillträde hos en befintlig nätleverantör. Post- och telestyrelsen har webbplatsen Utbyggnadsportalen där du hittar mer information om utbyggnadslagen. Som konsument kan man ta kontakt med den leverantör man vill ha och fråga om denne har möjlighet att hyra in sig i det nät som finns. Om denna leverantör och nätinnehavaren inte kan komma överens kan de kontakta PTS för en prövning av tvisten.