Telefonrådgivningen stängd

Måndag och tisdag den 25 och 26 maj är kontoret obemannat och telefonrådgivningen stängd eftersom vi håller på med höstens verksamhetsplanering. Vi öppnar som vanligt igen torsdag 27 maj. Välkommen åter!

Telefonrådgivningen stängd

Täckning

En förutsättning för att du ska kunna ringa med din mobiltelefon eller använda ditt mobila bredband är att det finns täckning på den plats där du befinner dig. Täckningen på den platsen påverkar hastigheten och funktionen.

Täckning

Nöjdare kunder men fler ärenden

2014 var det år då kundnöjdheten inom telekommarknaden nådde det högsta resultatet hittills i Svenskt Kvalitetsindex sedan mätningarna började. Kundnöjdheten har alltså ökat, men trots det har Telekområdgivarna 2014 flest ärenden sedan starten 2006 – 8492 stycken.

Nöjdare kunder men fler ärenden

Telekområdgivarna lanserar nya uppföranderegler

De nya reglerna är framtagna i samarbete med de operatörer som är med i Telekområdgivarna och börjar gälla den 1 februari 2015. Det är frivilligt att vara med i Telekområdgivarna, men det är ett bra sätt för operatörer att visa ansvarstagande gentemot sina kunder och skickar en tydlig signal om att man är beredd att samarbeta för en högre kundnöjdhet inom telekommarknaden.

Telekområdgivarna lanserar nya uppföranderegler