God sed

Telekområdgivarna har tillsammans med de operatörer som är med och finansierar oss tagit fram uppföranderegler för telekommarknaden. Detta har bidragit till att arbetet med oseriösa försäljare och "slamming" har blivit lättare för både seriösa operatörer och myndigheterna att hantera, och i och med detta att problemet nu minskar.

God sed

Nöjdare kunder men fler ärenden

2014 var det år då kundnöjdheten inom telekommarknaden nådde det högsta resultatet hittills i Svenskt Kvalitetsindex sedan mätningarna började. Kundnöjdheten har alltså ökat, men trots det har Telekområdgivarna 2014 flest ärenden sedan starten 2006 – 8492 stycken.

Nöjdare kunder men fler ärenden

Telekområdgivarna lanserar nya uppföranderegler

De nya reglerna är framtagna i samarbete med de operatörer som är med i Telekområdgivarna och börjar gälla den 1 februari 2015. Det är frivilligt att vara med i Telekområdgivarna, men det är ett bra sätt för operatörer att visa ansvarstagande gentemot sina kunder och skickar en tydlig signal om att man är beredd att samarbeta för en högre kundnöjdhet inom telekommarknaden.

Telekområdgivarna lanserar nya uppföranderegler