Hallå Konsument

Den 31 mars öppnar Hallå konsument, en ny nationell upplysningstjänst för konsumentfrågor. Hallå konsument inrättas på uppdrag av regeringen och syftet är att det ska bli lättare för konsumenter att hitta det oberoende stöd som i dag finns hos kommunernas konsumentverksamhet, konsumentbyråer och myndigheter.

Hallå Konsument

Nöjdare kunder men fler ärenden

2014 var det år då kundnöjdheten inom telekommarknaden nådde det högsta resultatet hittills i Svenskt Kvalitetsindex sedan mätningarna började. Kundnöjdheten har alltså ökat, men trots det har Telekområdgivarna 2014 flest ärenden sedan starten 2006 – 8492 stycken.

Nöjdare kunder men fler ärenden

Telekområdgivarna lanserar nya uppföranderegler

De nya reglerna är framtagna i samarbete med de operatörer som är med i Telekområdgivarna och börjar gälla den 1 februari 2015. Det är frivilligt att vara med i Telekområdgivarna, men det är ett bra sätt för operatörer att visa ansvarstagande gentemot sina kunder och skickar en tydlig signal om att man är beredd att samarbeta för en högre kundnöjdhet inom telekommarknaden.

Telekområdgivarna lanserar nya uppföranderegler

Telefoni, bredband och tv

Eftersom vi är opartiska, ger vi inga råd om vilken operatör som är bäst, eller vilket abonnemang som är billigast. Vi kan dock ge allmänna råd om olika sätt att ringa och surfa på och vad som är viktigt att tänka på innan du bestämmer dig.

Telefoni, bredband och tv

Har du störningar på marksänd tv?

Telekområdgivarna har rollen som kontaktpunkt vid de tv-störningar som eventuellt kan uppkomma i samband med den utbyggnad av 4G-nätet för mobila bredband som sker runt om i landet.

Har du störningar på marksänd tv?