Avbrott

Det finns ingen uttalad tid som gäller för hur snabbt eller på vilket sätt ett fel ska avhjälpas, utan det beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Det är dock viktigt att du så snart du upptäcker felet gör en felanmälan till operatören.

Avbrott

Klagomål på ångerrätt ökar

Telekområdgivarnas statistik för tredje kvartalet 2014 visar att antalet klagomål på ångerrätt har ökat med drygt 50 % jämfört med motsvarande kvartal 2013. De nya reglerna som trädde i kraft i början på sommaren verkar inte ha fått genomslag hos operatörer och återförsäljare.

Klagomål på ångerrätt ökar

Vi närmar oss vår vision!

Idag publicerade Svenskt Kvalitetsindex (SKI) färska siffror på kundnöjdhet i olika branscher, däribland telekombranschen. Kundnöjdheten inom telekombranschen i stort ökar till den högsta nivån sedan mätningarna började 1997.

Vi närmar oss vår vision!

Telefoni, bredband och tv

Eftersom vi är opartiska, ger vi inga råd om vilken operatör som är bäst, eller vilket abonnemang som är billigast. Vi kan dock ge allmänna råd om olika sätt att ringa och surfa på och vad som är viktigt att tänka på innan du bestämmer dig.

Telefoni, bredband och tv

Har du störningar på marksänd tv?

Telekområdgivarna har rollen som kontaktpunkt vid de tv-störningar som eventuellt kan uppkomma i samband med den utbyggnad av 4G-nätet för mobila bredband som sker runt om i landet.

Har du störningar på marksänd tv?