Mobil telefoni

För att kunna använda mobiltelefonen behöver du antingen ett abonnemang eller ett kontantkort.

Mobiltelefoni

Abonnemang

När du tecknar ett abonnemang ingår du ett avtal med en operatör om att kunna använda deras tjänst för en viss tid eller tillsvidare. Priset är ofta relaterat till vilken datamängd du vill ha på ditt abonnemang.

Kontantkort

Med ett kontantkort förskottsbetalar du en viss summa som du kan använda. Kostnaden för användandet av tjänsten dras av från beloppet på kortet och du får därför inga räkningar. Kontrollera i villkoren hur ofta du måste fylla på eller använda ditt kort för att det inte ska sluta fungera.

Det finns regler inom EU som innebär att mobiloperatörer ska ha kontroll över vem som gör betalningar med sin mobiltelefon och mobiloperatörerna får därför inte låta sina kunder använda tjänsterna anonymt. Reglerna syftar bland annat till att förhindra ekonomisk brottslighet. De tjänster som berörs är till exempel inköp av bussbiljetter och parkeringsavgifter via mobiltelefonen.

Den som köper dessa tjänster och betalar med sitt kontantkort måste därför registrera sitt kontantkort hos sin mobiloperatör. Ett oregistrerat kontantkort behöver alltså registreras innan det kan användas för vissa typer av betalning. Det är Finansinspektionen som är tillsynsmyndighet för dessa tjänster.