Mobil telefoni

För att kunna använda mobiltelefonen behöver du antingen ett abonnemang eller ett kontantkort.

Traditionell mobiltelefoni

Abonnemang

När du tecknar ett abonnemang ingår du ett avtal med en operatör om att kunna använda deras tjänst för en viss tid eller tillsvidare. Du kan till exempel ha en fast kostnad per månad, vecka eller dag, eller en viss minimidebitering beroende på hur mycket du ringer.

Kontantkort

Med ett kontantkort förskottsbetalar du en viss summa som du kan ringa för. Kortet kan ”tankas” med till exempel ett dags-, vecko- eller månadsbelopp. Kostnaden för användandet av tjänsten dras av från beloppet på kortet och du får därför inga räkningar. Oftast tas inte någon månadsavgift ut på kontantkorten, men fråga alltid operatören om gällande priser och villkor.

Du kan för det mesta förskottsbetala eller fylla på kortet på flera olika sätt, till exempel via internet- eller telefonbanken, med kontokort eller med värdebevis.

Det finns regler inom EU som innebär att mobiloperatörer ska ha kontroll över vem som gör betalningar med sin mobiltelefon och mobiloperatörerna får därför inte låta sina kunder använda tjänsterna anonymt. Reglerna syftar bland annat till att förhindra ekonomisk brottslighet. De tjänster som berörs är till exempel inköp av bussbiljetter och parkeringsavgifter via mobiltelefonen.

Den som köper dessa tjänster och betalar med sitt kontantkort måste därför registrera sitt kontantkort hos sin mobiloperatör. Ett oregistrerat kontantkort behöver alltså registreras innan det kan användas för betalning. Det är Finansinspektionen som är tillsynsmyndighet för dessa tjänster.