Ändrade villkor

Om du har ett bindande avtal får villkoren normalt sett inte ändras. Om du däremot har ett löpande avtal, tillsvidareavtal, finns regler om vad som gäller om operatören vill ändra villkoren. Rättsfall som rör ändrade villkor hittar du på denna sida.

MD 2004:22 - Ändring av avtalsvillkor under bindningstiden

Beslut: Konsumentombudsmannen fick rätt

I avtal om bredbandsabonnemang har villkor, med innebörd att näringsidkaren under en viss inledande bindningstid har rätt att höja priset eller på andra sätt ensidigt ändra avtalsvillkoren till nackdel för konsumenten om det inte föreligger giltigt skäl som anges i avtalet, befunnits oskäligt enligt avtalsvillkorslagen.