Räkning och betalning

Om operatören missat att ta betalt enligt avtalet så kan de kräva betalt i efterhand tre år bakåt i tiden. Det är därför viktigt att du reagerar om du ser att räkningen inte stämmer för att slippa risken att få betala en större klumpsumma i efterhand. Ett av Allmänna reklamationsnämndens fall om så kallad efterdebitering hittar du på denna sida.

ARN 2012-02418 Rätt att ta betalt för samtal i efterhand

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument sade upp sitt telefonabonnemang hos en operatör men fick sedan räkningar för samtal som gjorts innan uppsägningen gjordes. Operatören menade att detta berodde på ett systemfel och konsumenten menade att han inte borde drabbas av operatörens fel.

ARN menade att en utgångspunkt när det gäller debitering av abonnemangskostnader är att konsumenten är skyldig att betala vad som har avtalats om operatörens krav inte har preskriberats, det vill säga blivit ogiltig på grund av att det har gått för lång tid. Den så kallade preskriptionstiden för detta krav är tre år och det är operatören som har bevisbördan för sitt krav.

Vidare menade ARN att operatören hade uppgett att det var med anledning av ett systemfel som konsumenten inte löpande hade debiterats för de samtal som gjorts innan uppsägningen gjordes. Konsumenten hade inte heller invänt mot att samtalen hade genomförts. Eftersom preskription inte hade inträtt avslogs konsumentens begäran om betalningsbefrielse från räkningen.