Leveransförsening

Om operatören inte levererar tjänsten inom den tid som avtalats, och förseningen inte beror på något förhållande hos dig, anses operatören vara i dröjsmål och du har då rätt till ett antal olika påföljder. Om du enbart fått ett muntligt löfte om leveranstid gäller det, men det är den som påstår sig ha fått ett löfte som måste bevisa det. Beslut från Allmänna reklamationsnämnden hittar du här.

ARN 2018–13776 - Konsumenten fick häva avtal när tjänsten inte kommit igång efter två månader

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument beställde bredband men tjänsten fungerade inte vilket konsumenten påtalade vid ett par tillfällen. När tjänsten fortfarande inte fungerade efter ca sex veckor ville konsumenten häva avtalet. Operatören svarade dock inte på konsumentens meddelanden om detta. Den förre fastighetsägaren hade uppgett att det inte fanns någon pågående tjänst kopplad till fastigheten.

Operatören anförde att det, trots tidigare fastighetsägares uppgift, fanns en pågående tjänst kopplad till konsumentens fastighet varför det dröjde innan den beställda tjänsten kunde kopplas in. Efter felanmälan från konsumenten skickades en tekniker ut elva dagar senare och löste problemet och operatören erbjöd ersättning för de dagar tjänsten inte fungerat.

ARN anförde inledningsvis att konsumenttjänstlagen var analogt tillämplig i ärendet. Utredningen visade att tjänsten började fungera först två månader efter beställningen och att denna försening inte var något konsumenten kunde lastas för. På grund av detta väsentliga dröjsmål ansåg nämnden att konsumenten hade rätt att häva avtalet och biföll yrkandet.

ARN 2014-03076 – Tre veckor ansågs vara skälig leveranstid för bredband

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument ingick avtal om mobilt bredband via telefon. Konsumenten uppgav bland annat att leveranstiden för bredbandet var för lång. Operatören menade att det inte rörde sig om oskäligt lång leveranstid eftersom bredbandet levererades inom tre veckor från att beställningen gjordes. ARN ansåg inte heller att leveranstiden avvek från vad parterna avtalat eller vad som kan förväntas.