Leveransförsening

Om operatören inte levererar tjänsten inom den tid som avtalats, och förseningen inte beror på något förhållande hos dig, anses operatören vara i dröjsmål och du har då rätt till ett antal olika påföljder. Om du enbart fått ett muntligt löfte om leveranstid gäller det, men det är den som påstår sig ha fått ett löfte som måste bevisa det. Beslut från Allmänna reklamationsnämnden hittar du här.

ARN 2014-03076 – Tre veckor ansågs vara skälig leveranstid för bredband

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

En konsument ingick avtal om mobilt bredband via telefon. Konsumenten uppgav bland annat att leveranstiden för bredbandet var för lång. Operatören menade att det inte rörde sig om oskäligt lång leveranstid eftersom bredbandet levererades inom tre veckor från att beställningen gjordes. ARN ansåg inte heller att leveranstiden avvek från vad parterna avtalat eller vad som kan förväntas.