Byta operatör

Allmänna reklamationsnämnden har ännu inte prövat någon relevant tvist som rör detta. Så snart det kommer en prövning som rör området kommer den att presenteras på denna sida.