Nya uppföranderegler på telekomområdet

Telekområdgivarnas uppföranderegler går utöver gällande lagstiftning och ses som god sed i telekombranschen. De uppdateras när vi ser nya problem i branschen som behöver åtgärdas och den 14 mars träder de reviderade i kraft.

Eftersom vi sett en ökad andel klagomål på att konsumenter betalar för dubbla abonnemang vid teknikbyte utökas Telekområdgivarnas uppföranderegler nu med att:

”10.3 Vid ingående av avtal ansvarar operatören för att visa tillbörlig omsorg och samråda med abonnenten om behovet av att ha kvar redan befintliga avtal om motsvarande tjänster och att i tillämpliga fall informera abonnenten om att själv säga upp sådana avtal hos operatören eller hos annan operatör. Med motsvarande tjänster avses exempelvis fast och mobilt bredband eller fast bredband via flera olika accessmetoder till samma adress.”

Konsumenter ska inte av misstag kunna ha flera bredbandstjänster

Punkten har kommit till efter att Telekområdgivarna fått in klagomål från konsumenter som haft till exempel ADSL via kopparnätet och gått över till fiberanslutning i stället. Den gamla anslutningen har då legat kvar och fakturerats av operatören, trots att den inte längre används av konsumenten. Samma problem har även uppstått när konsumenten i samband med teknikbytet bytt operatör och konsumenten menar att den nya operatören inte informerat om att konsumenten själv behöver avsluta abonnemanget hos sin tidigare operatör.

I och med uppdateringen av uppförandereglerna har den nya operatören ett tydligare ansvar att informera konsumenten om att denne själv kan behöva säga upp den tidigare tjänsten.

Vad är Telekområdgivarnas uppföranderegler?

Uppförandereglerna tas fram i samarbete med de operatörer som är med i Telekområdgivarna. De ska även följas av övriga operatörer i enlighet med Handlingsplanen mot oseriös försäljning som är en överenskommelse mellan de nätägande operatörerna, PTS och Konsumentverket och där Telekområdgivarna har varit drivande i arbetet.

— Vårt mål är, och har alltid varit, att göra konsumenterna till bättre konsumenter och operatörerna till bättre operatörer för att nå visionen om att telekombranschen ska bli Sveriges bästa konsumentmarknad. Uppförandereglerna är en viktig del i arbetet och eftersom Telekområdgivarna ofta är tidiga med att uppmärksamma problem som uppstår genom vår klagomålsstatistik, kan vi lyfta dessa problem med deltagande operatörer och agera snabbt, säger Susanna Fromhold, tf VD för Telekområdgivarna.

Från 14 mars finns de nya uppförandereglerna publicerade på Telekområdgivarnas webbplats.

Presskontakter:

Camilla Brogren, Kommunikationsansvarig, 070-713 48 59

Victoria Andersson, t f Operativ chef, 070-773 75 33