Telekområdgivarna uppmanar: Läs alltid igenom avtal innan du signerar!

Den 1 september blir det krav på att alla avtal där konsumenten rings upp via telefon ska bekräftas skriftligt efter säljsamtalet. Syftet är att stärka skyddet för konsumenter, men Telekområdgivarna vill påpeka att det finns en risk att istället vilseledas att ingå skriftliga avtal med höga kostnader.

­­- Ett typexempel på klagomål vi får är en konsument som kontaktar oss och beskriver att hen inte läst igenom avtalet innan påskrift utan litat på att det som säljaren sagt är detsamma som står i signerade avtalet, säger Mattias Grafström, vd på Telekområdgivarna och fortsätter:

- Framförallt ser vi problem när säljare vilseleder med digitala avtal. Oseriösa telefonsäljare utnyttjar redan detta genom att skicka ett avtal som inte stämmer med telefonsamtalet. Istället för det billiga avtal som säljaren utlovat muntligen skriver konsumenten under ett dyrt avtal som inte går att komma ur.

Vad är ett digitalt avtal?

Ett digitalt avtal är ett avtal som en konsument signerar – skriver på – på en surfplatta, genom att klicka i en kryssruta i ett mejl, eller till och med via sms. Telekområdgivarna befarar att alla konsumenter inte förstår att även en signatur i en kryssruta i t ex ett sms - är precis lika bindande som en underskrift med penna och papper. I samband med just digitala avtal förekommer det dessutom att konsumenter uppger att säljaren fått denne att signera avtalet utan att läsa igenom det genom att snabbt guida fram till knappen för signering. I alltför många fall kommer felaktigheter inte att uppmärksammas av abonnenten förrän den första räkningen kommer och då kan tiden för ånger redan ha gått ut.

Fram tills nu har Telekområdgivarna kunnat hjälpa konsumenter genom att begära in den ljudfil som spelats in. I flera fall har den påvisat brister eller felaktigheter i det säljaren sagt, och avtalet har då gått att ogiltigförklara. När skriftlighetskravet nu blir verklighet kan säljaren radera ljudfilen. I värsta fall har konsumenten då signerat något helt annat och sitter fast i ett eller flera abonnemang med långa bindningstider till höga kostnader. Viktigt att påtala är att den absoluta majoriteten av telefonsäljare sköter sig, men det finns ett antal som kringgått reglerna tidigare och sannolikt har för avsikt att göra det även i fortsättningen.

Telekområdgivarna uppmanar:

  • Låt dig inte stressas! Signera aldrig ett avtal utan att noga kontrollera att det stämmer överens med vad säljaren lovat. Ett klick på ett digitalt avtal är lika bindande som ett underskrivet avtal med papper och penna.
  • Ingå aldrig ett nytt avtal om du har bindningstid kvar på ett gammalt! Om du byter operatör under bindningstiden kommer du med stor säkerhet att få betala för det själv på ett eller annat sätt, antingen till din tidigare operatör eller till den nya. Det gäller även om den nya operatören säger att de ska stå för kostnaderna för att lösa ditt tidigare avtal.
  • Om du ångrar dig, gör det skriftligt! Vid telefonförsäljning har du, precis som tidigare, två veckors ångerrätt efter det att du skriftligen har accepterat avtalet. Om du vill ångra dig bör du göra det skriftligen (via e-post eller brev där du har kvar en kopia) för att kunna bevisa att du ångrat dig.
  • Får du en faktura utan att du signerat, bestrid den skriftligt! Det är operatören som ska bevisa att det finns ett giltigt avtal, d v s ett som du skrivit under eller signerat digitalt. Om denne inte kan visa det är avtalet ogiltigt och du behöver inte betala för vare sig tjänster eller produkter som du inte beställt. 

Presskontakter Telekområdgivarna:

Mattias Grafström, VD, 070-713 48 50

Susanna Fromhold, vice VD, 070-713 48 51

Camilla Brogren, kommunikationsansvarig, 070-713 48 59 

Korta fakta om skriftlighetskravet:

  • Kravet gäller om försäljaren kontaktar konsumenten (men inte omvänt)
  • Operatören ska skriftligen bekräfta det anbud som lämnats på telefon, d.v.s. via post, e-post, sms
  • Konsumenten ska skriftligen acceptera operatörens anbud när samtalet är avslutat (d.v.s. inte under pågående samtal)