Råd från Telekområdgivarna – var vaksam på muntliga löften

Telekområdgivarna får många klagomål som beror på att konsumenter skrivit på avtal utan att läsa igenom det först. Man litar på muntliga löften vid säljtillfället, men som konsument är det viktigt att veta att muntliga överenskommelser är omöjliga att bevisa i efterhand om de inte spelas in.

- Tyvärr förekommer det att säljare utlovar saker som inte finns med i avtalet. Om du får ett löfte som är viktigt för dig ska du begära att säljaren skriver ner det i anslutning till avtalet och också signerar det. Om du inte kan visa vad du blivit lovad är löftet inget värt om det uppstår en tvist, är rådet från Mattias Grafström, VD för Telekområdgivarna

Telekområdgivarnas statistik över klagomål för år 2013 visar också på en relativt kraftig ökning, 36 %, av ärenden som rör just butiksförsäljning.

- En större del av försäljningen än tidigare sker numera i butik, men oavsett detta bör det gå att minska antalet konsumenter som känner att de lovats något bättre än vad de får, säger Mattias Grafström.

Ett ytterligare problem med butiksförsäljning och så kallad canvasförsäljning i exempelvis gallerior, är att flera av de konsumenter som vänder sig till Telekområdgivarna har förutsatt att de har ångerrätt eller öppet köp.  Ångerrätt gäller dock inte i butiker och vid köp på allmän plats och öppet köp är dessutom frivilligt för butiken att erbjuda. Och även om du har öppet köp noterat på ditt kvitto så är det butiken som bestämmer reglerna. Det är viktigt att på förhand ta reda på vilka regler som gäller om du skulle vilja ångra ditt köp.

- Ett problem vi ofta hör talas om är att säljare öppnar förpackningen till exempelvis en mobiltelefon för att visa den eller sätta i SIM-kort, och det kan då innebära att rätten till öppet köp är borta, säger Mattias Grafström.

I Konsumentverkets rapport från 2013 uppger närmare var fjärde person att de någon gång fått betala för något som uppgavs vara gratis. Inte bara telefoner, utan även vitaminer, sockar, böcker m.m. visar sig inte vara gratis så som förespeglats.

För Telekområdgivarna beskriver konsumenter till exempel hur de blivit erbjudna en gratis mobiltelefon för att de varit en trogen kund hos sin operatör, men säljaren undviker att nämna att man samtidigt skriver under ett avtal om ett nytt abonnemang med ny bindningstid.

- Säljare som vilseleder trogna kunder är en riktigt dålig affär för den operatör de företräder. En trogen kund som luras att ingå ett nytt avtal kommer nog sluta vara trogen kund så fort det är möjligt, säger Mattias Grafström.

Det är dessvärre inte sällan äldre personer och personer som har svårt med språket som drabbas av denna typ av försäljning.

Telekområdgivarna råder som alltid konsumenterna att inte skriva på avtal utan att noggrant först läsa igenom dem, oavsett säljarens påtryckningar. Om något låter för bra för att vara sant, är det ofta så.

- Tro inte att säljaren har ett så bra erbjudande att du aldrig kommer att kunna få det igen.  Ta dig tid att jämföra erbjudandet med andra innan du undertecknar ett avtal med bindningstid, säger Mattias Grafström.