Bredbandsforum och Telekområdgivarna utreder frågor om bredband för villaägare

Utbyggnaden av bredband till villor i Sverige sker i snabb takt. Många aktörer är inblandade och det kan vara väldigt svårt för en enskild villaägare att veta om ett erbjudande om bredbandsanslutning är bra. Är kostnaden rimlig? Vad innebär det om jag väntar? Vad har jag för nytta av en högre hastighet på bredbandet? För att konsumenterna ska känna sig trygga med den information och de villkor som tillhandahålls tillsätter Bredbandsforum därför en Villagrupp, som ska arbeta med att förbättra kommunikationen på villamarknaden.

Villagruppen kommer att vara ett stöd för både operatörer och konsumenter och har bland annat till uppdrag att arbeta för att konsumenterna ska få bättre förutsättningar för att fatta de snabba beslut som man ofta ställs inför. Med alla alternativ som finns, olika affärsmodeller och tekniker, kan det vara svårt att veta vad man köper. Kraven måste vara höga på att operatörer och leverantörer ger snabb, tydlig och korrekt information, och att konsumenten kan lita på att villkoren är skäliga och schyssta. Mattias Grafström från Telekområdgivarna kommer att leda arbetet.

- Telekområdgivarna får återkommande frågor från konsumenter som erbjuds fiberbaserat bredband. Oftast bekymrar man sig över ekonomin, villkoren eller så vill man veta vilka alternativ som finns. I många fall sätts konsumenten under press, det måste fattas snabba beslut. Vi vill att det ska bli lättare för en villaägare att kunna jämföra fördelar och nackdelar, säger Mattias Grafström, VD på Telekområdgivarna och ordförande i Villagruppen.


En bredbandsanslutning är också en stor investering – är det värt det?

Det finns stora fördelar med ett snabbt bredband till hemmet, men i många fall är informationen inte tillräckligt tydlig om vilka dessa är. Alla som har möjlighet väljer därför inte att ansluta sin fastighet. Ett huvudfokus för Villagruppen blir därför att arbeta för att förbättra kommunikationen mellan operatörer och konsumenter, vad gäller till exempel villkor och alternativ.

- När så pass många aktörer är inblandade, privata och offentliga, och man använder olika tekniker och olika affärsmodeller, kan det uppstå hinder som bromsar utbyggnaden. Ett klart hinder är till exempel hur svårt det är för en konsument att få en överblick. Men det kan finnas fler. Därför är det mycket viktigt att vi säkerställer att utbyggnaden av bredband till villor sker på ett sådant sätt att så många som möjligt erbjuds anslutning och också ges bra förutsättningar att göra ett väl genomtänkt val, avslutar Mattias Grafström.

Villagruppen inleder sitt arbete i juni 2014 och slutrapportering ska ske i maj 2015.Om Bredbandsforum: Regeringens Bredbandsforum är en viktig del av Sveriges nationella bredbandsstrategi, och främjar samverkan kring bredbandsutbyggnad. Telekområdgivarna har sedan forumet startades 2010 varit delaktiga i arbetet och har tillsammans med företag, myndigheter och andra organisationer hittat lösningar som ökat tillgången till bredband i hela landet.

Om Telekområdgivarna: Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för TV, telefoni och bredband. Telekområdgivarna är medlemmar av Bredbandsforums styrgrupp

Kontaktperson:

Mattias Grafström, Telekområdgivarna, 070-713 48 50

Kristina Lindbom, Bredbandsforums kansli, 08-678 57 61