Är det för lätt att bli operatör?

Under 2012 och 2013 har antalet ärenden hos Telekområdgivarna som gäller operatörer som inte är med i Telekområdgivarna ökat stadigt. Många av dessa rör ett antal mindre operatörer som har använt tveksamma metoder för att sälja sina tjänster. Det handlar om såväl marknadsföringen av tjänster som tillämpningen av ångerrättsreglerna. Eftersom dessa operatörer inte är med i Telekområdgivarna följer de inte heller de uppföranderegler som finns.

- Det är nog få verksamheter som är så lätta att dra igång och tjäna snabba pengar på som att sälja telefonitjänster på ett oseriöst sätt, säger Mattias Grafström, VD på Telekområdgivarna.

Under 2013 fick Telekområdgivarna in 8108 ärenden – en ökning med 2,5 procent jämfört med 2012. Detta är den näst högsta siffran för antal ärenden sedan Telekområdgivarna startades 2006.

Andelen konsumenter som är missnöjda med tillgängligheten hos operatörernas kundtjänster har ökat kraftigt, hela 82 procent sedan föregående år. En starkt bidragande orsak till detta är ett antal små operatörer som med tveksamma säljmetoder hävdar att avtal ingåtts. Konsumenter som kontaktat Telekområdgivarna har framförallt klagat på att de haft svårt att komma fram till dessa operatörers kundtjänster för att försöka lösa de problem som uppstått.

- Syftet med att det är lätt att starta upp en telefonoperatör är för att skapa en bra konkurrenssituation, men den situation vi har nu är en osund konkurrens där det lönar sig att gå över gränsen och de som drabbas är framförallt enskilda konsumenter men även de seriösa operatörerna, fortsätter Mattias Grafström.

Seriösa operatörer följer uppföranderegler                                                                                 Under både 2012 och 2013 har Telekområdgivarna alltså fått in särskilt många klagomål på ett antal mindre operatörer som använder tveksamma metoder i marknadsföringen av sina tjänster och tillämpningen av ångerrättsreglerna. Telekområdgivarna har tillsammans med branschen satt upp uppföranderegler som de seriösa företagen följer, men som ett antal företag står utanför och helt struntar i.

- Om man som operatör inom TV, telefoni och bredband vill ge sina konsumenter chansen till opartisk rådgivning och medling om det uppstår en tvist så ska man vara med i Telekområdgivarna, säger Mattias Grafström.

När det gäller vilseledande marknadsföring är det till exempel mindre operatörer som inte är med i Telekområdgivarna som står för hela 23 procent av klagomålen. Förutom detta är de också en bidragande orsak till att tre andra kategorier av klagomål har ökat kraftigt.


2011
2012
2013

Ingen ångerrättsinformation

187
324
290

Operatörsbyte

  97
486
643

Felaktig anslutning

190
403
567

För kategorin felaktig anslutning – byte av operatör utan kundens godkännande – står mindre operatörer för mer än hälften av klagomålen. Den operatör av dessa som har störst andel är Svea Telecom som står för drygt 15 procent trots att deras andel av marknaden inte är i närheten av dessa siffror.  Även inom kategorin operatörsbyte har Svea Telecom en oproportionerligt hög andel av ärendena, drygt 13 procent. Detta ledde till att Telekområdgivarna under hösten 2013 gick ut och varnade för denna operatör tillsammans med Post- och Telestyrelsen och Konsumentverket; http://telekomradgivarna.se/Nyheter/2013/Varning-for-teleoperatoren-Svea-Telecom/

Ett antal operatörer med mycket små marknadsandelar har följaktligen orsakat en oproportionerligt hög andel av klagomålen på marknaden framför allt under de senaste två åren.

- Det är problematiskt att det är så lätt att starta försäljning av telefoniabonnemang men så svårt att få bort företag som missköter sig och orsakar besvär och kostnader för konsumenterna, avslutar Mattias Grafström.

Opartisk och kostnadsfri hjälp
Som konsument kan du alltid vända dig till Telekområdgivarna för opartisk och kostnadsfri rådgivning innan ett avtal ingås eller om problem uppstår med ett befintligt abonnemang. Om du har en operatör som är med i Telekområdgivarna kan organisationen hjälpa till mer aktivt för att försöka bidra till en lösning av ditt ärende.

Här hittar du de operatörer som valt att vara med i Telekområdgivarna och därmed står bakom uppförandereglerna.

Här finns även länk till uppförandereglerna i sin helhet.