Uppföranderegler för ökad kundnöjdhet

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) redovisade nyligen siffror på att kundnöjdheten inom telekombranschen minskar. Telekområdgivarna har tillsammans med operatörer tagit fram uppföranderegler som gäller försäljning inom området. Om alla operatörer och försäljare håller sig till reglerna kan kundnöjdheten öka.

Telekområdgivarna tar varje år emot omkring 8 000 ärenden från konsumenter. Många fall handlar om missförstånd eller oklarheter i samband med att konsumenten ingår avtal med operatören. Telekområdgivarna har därför tillsammans med de operatörer som är med i Telekområdgivarna utvecklat de uppföranderegler som gäller vid försäljning av abonnemang för TV, telefoni och bredband. Samma operatörer har också åtagit sig att följa reglerna.

- Uppförandereglerna talar tydligt om vilket ansvar operatören har när de ingår avtal med en konsument. Det gäller också för de återförsäljare som operatören använder. Som operatör kan man visa ett ansvarstagande mot sina privatkunder genom att vara med i Telekområdgivarna. Oavsett om en operatör är med eller inte bör uppförandereglerna följas för att undvika missnöjda kunder, säger Mattias Grafström som är VD på Telekområdgivarna.

Uppförandereglerna understryker vilken information konsumenten ska få i samband med att avtal ingås. Reglerna lyfter exempelvis fram viktiga punkter som ska följas beroende på var och hur avtalet ingås. Reglerna har nyligen uppdaterats.

Opartisk och kostnadsfri hjälp
Som konsument kan du alltid vända dig till Telekområdgivarna för opartisk och kostnadsfri rådgivning innan ett avtal ingås eller om problem uppstår med ett befintligt abonnemang. Om du har en operatör som är med i Telekområdgivarna kan organisationen hjälpa till mer aktivt för att försöka bidra till en lösning av ditt ärende.

Bakom länk nedan visas de operatörer som valt att vara med i Telekområdgivarna och därmed står bakom uppförandereglerna. Nedan finns även länk till uppförandereglerna i sin helhet.