Problem vid tecknande av telefoniabonnemang

Problemen fortsätter för konsumenter i samband med att abonnemang för telefoni ingås. Många av de som klagar upplever att de har blivit vilseledda av säljare eller att man nekas ångerrätt. Ett fåtal mindre operatörer som inte är med i Telekområdgivarna är kraftigt överrepresenterade i den här typen av ärenden. Det visar statistik över inkomna klagomål till Telekområdgivarna för årets andra kvartal.

Det finns två exempel på situationer som det rör sig om. Det första gäller att främst äldre personer blir uppringda av säljare som felaktigt ger intryck av att ringa från den operatör konsumenten redan har. Men man får sedan räkningar från en helt ny operatör och deras kundtjänst är svår att nå.

Det andra exemplet gäller personer som har en registrerad firma men som inte är aktiva företagare och därmed anser sig ha blivit lurade att ingå ett företagsabonnemang. Man nekas sedan att ångra avtalet med hänvisning till att ångerrätten inte gäller företagare.

- Om man har ett bra och trovärdigt erbjudande behöver man naturligtvis inte dölja vilket företag man representerar vid försäljningstillfället. Alla operatörer borde följa våra uppföranderegler, säger Mattias Grafström som är VD på Telekområdgivarna.

Ett fåtal operatörer kraftigt överrepresenterade
Omkring hälften av den här typen av ärenden gäller ett fåtal operatörer med små marknadsandelar som därmed är kraftigt överrepresenterade bland ärendena som kommer in till Telekområdgivarna.

De aktuella operatörerna är inte med i Telekområdgivarna. Operatörer som däremot är med i Telekområdgivarna åtar sig att följa uppföranderegler och ger sina privatkunder möjligheten till opartisk rådgivning i ärenden där konsumenten och operatören inte är överens.

Mer information
Totalt inkom 2 054 ärenden till Telekområdgivarna under årets andra kvartal. Det kan jämföras med andra kvartalet förra året då 1 696 ärenden inkom.

Bakom länken nedan finns information om Telekområdgivarnas uppföranderegler som gäller vid försäljning av tjänster inom TV, telefoni och bredband. Reglerna syftar till att minska problem och missnöje inom telekommarknaden.