Fler ingår telefonabonnemang under tveksamma omständigheter

Statistiken över inkomna ärenden till Telekområdgivarna visar tydligt att allt fler konsumenter ingår nya telefonabonnemang under tveksamma eller felaktiga omständigheter. Det är främst ett fåtal mindre operatörer som står för en stor del av de ökade problemen.

Situationen uppstår ofta av att säljarna ger konsumenten uppfattningen att de företräder en annan operatör än vad som är fallet. Ett annat exempel är att konsumenten inte får rätt information om ångerrätten eller att denna information helt saknas.

- Vi såg att den här typen av ärenden var vanlig redan 2007. I samarbete med operatörerna tog vi då fram uppföranderegler för hur försäljning av abonnemang ska gå till. Efter det mer än halverades antalet ärenden i frågan under flera års tid. Nu ser vi dessvärre en tydlig uppgång igen, säger Mattias Grafström som är VD på Telekområdgivarna.

Ökningen av konsumenter som ansluts till nya telefonabonnemang under tveksamma eller felaktiga omständigheter har pågått hela förra året och fortsatte under första kvartalet 2013 då nästan 150 ärenden inkom om denna fråga från konsumenter till Telekområdgivarna.

Mindre operatörer kraftigt överrepresenterade
Hälften av ärendena gäller ett fåtal operatörer med små marknadsandelar och de är därmed kraftigt överrepresenterade bland ärendena som kommer in till Telekområdgivarna.

- Det är valfritt för operatörer som ingår privatabonnemang inom området att vara med i Telekområdgivarna och på så sätt visa att man tar ansvar för att kunderna kan få opartisk hjälp om det uppstår problem. Operatören åtar sig då också att följa våra uppföranderegler. Vi hoppas att även operatörer som inte är anslutna till oss ska följa de uppföranderegler som finns framtagna för branschen, säger Mattias Grafström.

Mer information
Totalt inkom 2 013 ärenden till Telekområdgivarna för årets första kvartal.

Bakom länken nedan finns mer information om Telekområdgivarnas uppföranderegler vid försäljning av tjänster inom telefoni, TV och bredband. Reglerna syftar till att minska problem och missnöje hos konsumenterna.