Återförsäljares agerande orsakade ärendeökning

När antalet konsumentärenden som inkom till Telekområdgivarna under 2012 är räknade kan det konstateras att många problem uppstår vid själva försäljningssituationen. Drygt 40 procent fler ärenden än 2011 handlade förra året om problem i samband med att abonnemang tecknades i en butik. När det gäller hemförsäljning är ökningen 25 procent.

- Hur operatörernas återförsäljare agerar är en avgörande del i arbetet med att förbättra kundnöjdheten på den här marknaden. Det är viktigt att de uppföranderegler vid försäljning av abonnemang som vi har tagit fram också följs. Det vore önskvärt om alla operatörer på marknaden följde dessa regler. Även de som valt att inte vara med i vår organisation, säger Mattias Grafström som är VD på Telekområdgivarna.

Under 2013 kommer Telekområdgivarna arbeta för att återförsäljare i större utsträckning än idag ska tillämpa de uppföranderegler som finns.

Täckningsproblem för mobil telefoni
Andelen ärenden som handlade om mobil telefoni ökade med knappt 30 procent. Ökningen orsakas främst av problem med mobil hemtelefoni (fastnummer till mobilen) och missnöje med mobiltäckningen.

- Informationen i anslutning till operatörernas täckningskartor kan förbättras. Där bör tydligt framgå att täckningen kan vara begränsad på vissa plaster även inom områden som anges som täckta. Det blir då tydligare att konsumenterna behöver vara noggrannare med att kontrollera att täckning finns innan de ingår avtal med bindningstid, säger Mattias Grafström.

Kontaktpunkt vid TV-störning
TV är ett område som hade en stor ökning av andelen ärenden för 2012 jämfört med året innan. Större delen av ökningen beror på att Telekområdgivarna under 2012 fick ett nytt uppdrag i rollen som kontaktpunkt vid eventuella störningar på marksänd TV som kan uppkomma i samband med den utbyggnad av 4G-nät för mobila bredband som just nu sker i landet.

Mer information Totalt inkom förra året 7 912 ärenden till Telekområdgivarna. Det är en ökning med 10 procent jämfört med 2011.

Ett område där andelen ärenden har minskat under 2012 jämfört med året innan är problem med användningen av mobilabonnemang i utlandet (så kallad roaming). En trolig förklaring till minskningen är de spärrar som operatörerna nu erbjuder sina kunder.