Pressmeddelanden

 • Pressmeddelanden

  Bredbandsforum och Telekområdgivarna utreder frågor om bredband för villaägare

  Utbyggnaden av bredband till villor i Sverige sker i snabb takt. Många aktörer är inblandade och det kan vara väldigt svårt för en enskild villaägare att veta om ett erbjudande om bredbandsanslutning är bra. För att konsumenterna ska känna sig trygga med den information och de villkor som tillhandahålls tillsätter Bredbandsforum därför en Villagrupp.

  2014-06-11
 • Pressmeddelanden

  Råd från Telekområdgivarna – var vaksam på muntliga löften

  Telekområdgivarna får många klagomål som beror på att konsumenter skrivit på avtal utan att läsa igenom det först. Man litar på muntliga löften vid säljtillfället, men som konsument är det viktigt att veta att muntliga överenskommelser är omöjliga att bevisa i efterhand om de inte spelas in.

  2014-03-03
 • Pressmeddelanden

  Är det för lätt att bli operatör?

  Under 2012 och 2013 har antalet ärenden hos Telekområdgivarna som gäller operatörer som inte är med i Telekområdgivarna ökat stadigt. Många av dessa rör ett antal mindre operatörer som har använt tveksamma metoder för att sälja sina tjänster. Eftersom dessa operatörer inte är med i Telekområdgivarna följer de inte heller de uppföranderegler som finns.

  2014-02-18