​Ytterligare ett steg mot en bättre telekommarknad

Telekområdgivarna arbetar ständigt för att förbättra telekombranschen. Både för att operatörerna ska bli bättre och för en ökad kundnöjdhet. Sedan tidigare finns uppföranderegler som deltagande operatörer ska följa när nya avtal ingås. Nu har Telekområdgivarna tagit nästa steg i arbetet genom en kompletterande överenskommelse som ska säkerställa tydligare information vid telefonförsäljning.

Telekområdgivarna har under ett drygt år framgångsrikt tagit krafttag mot oseriös försäljning av telekomtjänster. Detta arbete baseras på ”Handlingsplanen mot oseriös telefonförsäljning” som har tagits fram tillsammans med Post- och telestyrelsen, Konsumentverket och de största nätägande operatörerna. Planen innebär bland annat att nätägare som upplåter sina nät till operatörer som inte är med i Telekområdgivarna, åtagit sig att se till att även dessa följer uppförandereglerna. Detta gäller nu också både vid försäljning till konsumenter och företagare med enskilda firmor.

– Det är glädjande att kunna konstatera att vårt hårda arbete mot oseriös försäljning ger effekt. Under andra halvåret 2016 har det varit 30 procent färre klagomål om dessa problem än såväl första halvåret 2016 som jämfört med andra halvåret 2015. Den nya överenskommelsen kommer att göra det ännu svårare att sälja abonnemangsavtal för telekomtjänster utifrån felaktig eller otillräcklig information, säger Mattias Grafström, VD på Telekområdgivarna.

I den nya överenskommelsen, som trädde i kraft 1 januari 2017, läggs ett större ansvar på operatören att till exempel kunna visa att:

  • avtalet ingåtts med abonnenten eller någon som har en giltig fullmakt från abonnenten eller firmatecknaren (att den man ingår avtalet med endast uppger sig ha fullmakt är inte en giltig fullmakt)
  • abonnenten har fått tydlig information om samtalets syfte (byte av operatör eller förlängning av abonnemang)
  • vilken operatör säljaren representerar och vad avtalet gäller
  • abonnenten har fått korrekt information om ångerrätt
  • abonnenten har tillfrågats om nuvarande bindningstid och att byte under bindningstid normalt medför kostnader till tidigare operatör

Till hjälp har Telekområdgivarna tillsammans med deltagande operatörer tagit fram ett samtalsmanus för telefonförsäljning som operatörerna kan använda.

– Vi som arbetat med detta på Telekområdgivarna anser att detta visar att det, åtminstone inom telekommarknaden, går att komma åt oseriös försäljning utan ytterligare reglering. Det ser vi som väldigt positivt eftersom ytterligare reglering riskerar att bli felriktad och bara flytta problemen istället för att få bort dem, fortsätter Mattias Grafström.

Mer information:

Mattias Grafström, VD Telekområdgivarna, 070-713 48 50

Susanna Fromhold, vice VD Telekområdgivarna, 070-713 48 51

Camilla Brogren, Kommunikationsansvarig Telekområdgivarna, 070-713 48 59