Lågt förtroende för telekombranschen

På onsdag den 11 maj bjuder Konsumentverket, IT & Telekomföretagen och Telekområdgivarna in till en diskussion om hur förtroendet mellan telekombranschen och konsumenten kan stärkas. Samtidigt överlämnas årets Konsumentrapport från Konsumentverket till konsumentminister Per Bolund.

Konsumentrapporten visar att bristen på förtroende för telekombranschen är återkommande, samtidigt som vi aldrig tidigare har konsumerat telekomtjänster i så hög utsträckning som nu. Hård konkurrens och stort utbud på marknaden gör att konsumenterna har mycket att förhålla sig till. Mycket görs, både hos enskilda bolag och branschgemensamt, för att stärka förtroendet. Men vad krävs ytterligare för att konsumenter i ännu högre utsträckning ska kunna förstå, hantera och lita på telekomtjänster och erbjudanden? Hur arbetar telekombranschen för att åstadkomma en förändring? Onsdagens seminarium vill ge parterna tillfälle att tillsammans diskutera hur förtroendet mellan branschen och konsumenterna kan stärkas, under ledning av Cecilia Garme, politisk journalist och statsvetare.

Medier hälsas varmt välkomna att delta under överlämningen av Konsumentrapporten och den efterföljande diskussionen. Medierna ges också möjlighet att på plats ställa frågor till de medverkande.


Tid: onsdag den 11 maj 2016, klockan 10.00 – 12.30.
Plats: Nalen, lokal Stacken, Regeringsgatan 74, Stockholm

Medverkande:
Per Bolund, konsumentminister
Kajsa Frisell, näringspolitisk expert IT&Telekomföretagen
Patrik Hofbauer, vd Telenor
Anders Nilsson, vd Com Hem
Mattias Grafström vd Telekområdgivarna
Cecilia Tisell, vik generaldirektör Konsumentverket
Rickard Dahlstrand projektledare Bredbandskollen hos Internetstiftelsen i Sverige
Jan I Markendahl, docent KTH.

Frågor? 

Kontakta Mia Ohlsson, kommunikationschef på Konsumentverket, tfn 054-194008
eller presstjänsten Christina Celsing, tfn 054-194132

Sofia Yngwe, kommunikationschef IT&Telekomföretagen inom Almega tfn 08-762 70 55

Camilla Brogren, kommunikationsansvarig Telekområdgivarna tfn 070-7134859