​Färre klagomål på felaktiga anslutningar

Telekområdgivarna har vid flera tillfällen rapporterat om en oroväckande ökning av ärenden som gäller felaktiga anslutningar (d v s när abonnenten anser att denne blivit ansluten till en ny operatör mot sin vilja) och vilseledande marknadsföring.

Under det tredje kvartalet 2016 kan vi nu se att den negativa utvecklingen har vänt och att en kraftig minskning av dessa ärenden har skett kontinuerligt sedan ett år tillbaka.

Vi ser också en minskning när det gäller andelen ärenden om vilseledande marknadsföring, från 31 procent av ärendena Q3 2015 till 20 procent av ärendena Q3 2016.

Det verkar alltså finnas en tydlig koppling till arbetet som pågått under året med den handlingsplan som samordnas av Post- och telestyrelsen för att komma tillrätta med oseriös telefonförsäljning. Vi fortsätter att följa denna utveckling, genom att aktivt delta och bidra med statistik och ljudfiler som vi får in av konsumenter som upplever sig drabbade av denna typ av försäljning.

Fiberfrågor ökar

Något som däremot ökar är andelen ärenden som rör fiberfrågor. Oftast handlar det om fiberdragningen och avtalsvillkor kopplade till detta. Detta är något som egentligen faller utanför Telekområdgivarnas uppdrag men många konsumenter vänder sig ändå till oss för stöd i tron att vi hanterar dessa ärenden. Framförallt är det frågor om de stora belopp som ska betalas för fiberdragningen samt att dessa avtal ibland också löper under flera år.

Fler avbrott på tjänster

Vi noterar också en ökning av andelen ärenden som gäller avbrott på tjänster, bland annat handlar det om ledningar som är skadade och långa reparationstider för att åtgärda dessa. Även PTS noterar att dessa ärenden ligger högt i deras klagomålsstatistik; http://pts.se/sv/Nyheter/Telefoni/2016/Klagomal-relaterade-till-nummerfragor-vanligast/.

Totalt fick Telekområdgivarna in 1632 ärenden under det tredje kvartalet 2016. Det är en minskning med nästan 25 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året (2161 ärenden). Jämfört med ett år tillbaka i tiden har den största minskningen av andelen ärenden skett för mobil telefoni (från 44 till 31 procent) och för fast telefoni (från 26 till 22 procent).