Fula försäljningsmetoder skapar problem

Under tredje kvartalet 2015 fick Telekområdgivarna in 2160 ärenden. Det är en ökning med nästan nio procent jämfört med motsvarande kvartal förra året (1983 ärenden).

Oroande utveckling

Telekområdgivarna ser en oroväckande ökning av andelen ärenden som gäller vilseledande marknadsföring och felaktiga anslutningar. Bilden ovan visar ökningen av ärenden per kvartal gällande just felaktiga anslutningar, det vill säga ärenden där abonnenten anser att de blivit anslutna till en ny operatör mot sin vilja.

Drygt 70 procent av dessa ärenden gäller operatörer som inte är med i Telekområdgivarna. Dessa operatörer har sammantaget mycket små marknadsandelar, gemensamt mindre än en procent. Det är således en anmärkningsvärt stor andel problem som orsakas av ett fåtal små operatörer.

När det gäller vilseledande marknadsföring gäller cirka hälften av dessa ärenden operatörer som inte är med i Telekområdgivarna och för ångerrätt är motsvarande andel 60 procent. Telekområdgivarna fortsätter att följa denna utveckling. Bland annat i arbetet med uppföljningen av den handlingsplan för att komma tillrätta med oseriös telefonförsäljning, som samordnas av PTS och där Telekområdgivarna deltar.

http://www.pts.se/sv/Nyheter/Telefoni/2015/Operatorer-agerar-mot-oserios-telefonforsaljning/

Redan i slutet av augusti såg Telekområdgivarna en så stor ökning att det föranledde oss att då gå ut och varna för problemet tillsammans med PTS och Svensk Handel:

http://telekomradgivarna.se/press/nyheter/nyhet/2015/Varning-for-oserios-forsaljning-av-telefoni

Hela analysen av den kompletta statistiken för tredje kvartalet går att ladda ner i bifogad pdf-fil.

Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för TV, telefoni och bredband. Genom aktivt samarbete med myndigheter och operatörer bidrar vi till målet att skapa Sveriges bästa konsumentmarknad. Besök oss på www.telekområdgivarna.se. Vi finns även på Facebook och Twitter.