Tv-digitalisering

För närvarande får vi många frågor och klagomål på den pågående digitaliseringen av tv-tjänster

Rätt att uppgradera teknik

Generellt har en operatör rätt att uppdatera sin tekniska plattform. Digitaliseringen av tv-tjänster pågår och för mer information om hur du gör praktiskt för att ställa om din tv hittar du på operatörens webbplats.

Byte av hårdvara

I vissa fall kräver teknikbytet ny tv eller en tv-box. Detta är utanför vårt uppdrag och vi kan inte ge råd om detta. 

Ändring av villkor 

I det fall du har bindningstid på ditt abonnemang och digitaliseringen innebär en ändring av ditt kanalutbud, kan du i vissa fall ha rätt till ersättningskanaler eller liknande. Här kan du läsa mer om ändringar i kanalutbud.