Texttelefoni

Texttelefoni är en tjänst som förmedlar samtal mellan texttelefoner och vanliga taltelefoner. Det är en tjänst som ökar möjligheten för döva, dövblinda, hörselskadade eller talskadade personer att kommunicera med de delar av samhället som inte kan nås via en texttelefon.

Texttelefoni

Texttelefoni är en kostnadsfri tilläggstjänst. Du betalar som för ett automatiskt kopplat samtal med den operatör du själv väljer. Samtalen förmedlas ordagrant och neutralt. Tjänsten är alltid öppen, det vill säga dygnet runt och året om.

Texttelefoni finns också tillgänglig via en internetportal, vilket innebär att det inte behövs en texttelefon för att ringa textsamtal via tjänsten.

Det är dock inte säkert att samtal via texttelefoni.se fungerar om du byter till IP-baserad telefoni. Fråga operatören om det går att ringa samtal via förmedlingstjänsten.

Tjänsten utförs av Eniro 118 118 AB efter upphandling av Post- och telestyrelsen.