Telefonkort

Telefonkort är förbetalda kort som vanligen inriktar sig på att tillhandahålla fördelaktiga minutkostnader för utlandssamtal.

Hur det fungerar

Du ringer upp ett nummer som finns på telefonkortet. Numret kan vara ett frisamtalsnummer, Sverigesamtalsnummer (lokalnummer) eller mobiltelefoninummer. Kostnaden för ditt samtal varierar beroende på vilken typ av nummer ditt kort har och även om du ringer från en fast telefon, en mobiltelefon eller en telefonautomat.

Telefonkort säljs ofta i kiosker och på internet. Begär alltid kvitto när du köper ett telefonkort för att kunna bevisa när du köpt kortet om det blir problem med giltighetstiden. Kontrollera vad som gäller om det uppstår problem med kortet och om telefonkortsföretaget har en fungerande kundtjänst.

Företag som tillhandahåller telefonkort (det vill säga inte de butiker som säljer dem) ska anmäla sig hos Post- och telestyrelsen (PTS). 

Kostnad

Det finns många olika typer av telefonkort och det är vanligt att de är speciellt anpassade för att ringa till ett visst land eller område. Ett kort som är anpassat för att ringa till Nordafrika i 60 minuter kanske bara ger en samtalstid på 30 minuter om du istället ringer med det till Thailand.

Ett telefonkorts värde brukar antingen redovisas i minuter eller kronor, vilket kan försvåra jämförelsen mellan olika kort. Vissa kort tar även ut speciella minutavgifter för speciella destinationer och nummer, som till exempel betalnummer.

Kostnaden för ditt samtal varierar beroende på vilket accessnummer du ringer upp och även om du ringer från en fast telefon, en mobiltelefon eller en telefonautomat. Har ditt telefonkort ett frisamtalsnummer som du ringer till kommer inga kostnader eller avgifter för samtalet från din vanliga operatör. Det är då bara kortföretaget som tar betalt för samtalet. Minuttaxan kan däremot vara något högre än för uppkoppling via lokalnumret. Frisamtalsnummer kan du oftast inte ringa från en mobiltelefon.

Om du startar upp samtalet genom att ringa till ett Sverigenummer (lokalnummer) betalar du för ett vanligt lokalsamtal till din fasta telefonoperatör samt för de minuter som du ringer till telefonkortsföretaget.

Om du startar upp samtalet genom att ringa till ett mobilnummer betalar du för uppringningen till din vanliga operatör och samtalsavgifter i övrigt till telefonkortsföretaget. Minuttaxan är ofta högre från mobilnummer jämfört om man ringer från en fast telefon. Ibland kan du även få betala en samtalsavgift motsvarande ett nationellt mobilsamtal. För att få information om hur ditt kort fungerar bör du kontakta telefonkortsbolaget och fråga. Observera att din mobiltelefonoperatör tar ut en högre taxa om du ringer med mobiltelefonen utomlands och använder telefonkort.

Kan det komma till ytterligare kostnader?

Exempel på avgifter som kan belasta kortet är öppningsavgift som nästan alltid tas ut på ditt samtal och framkopplingsavgift. Vissa kort har också en daglig avgift som kan dras även om du inte använder kortet. Olika kort kan också ha olika debiteringsintervall (kallas ofta ”billing cycles”).

Debiteringsintervallet talar om hur samtal med olika längd debiteras, till exempel per påbörjad minut eller per påbörjad tvåminutersperiod. Om ett kort har två minuters debiteringsintervall dras alltså taxan för fyra minuter även om samtalet bara pågått i två och en halv minut.