Teknikskiftet

Telia kommer att ersätta delar av kopparnätet för fast telefoni med annan teknik. Här har vi samlat frågor och svar om förändringen.

 

Förändringar i tele- och bredbandsnäten

Trenden är att traditionell fast telefoni och bredband via kopparnätet (telejacket) successivt ersätts med tjänster via fiber eller mobilnäten. Delar av det gamla telefonnätet, som till stora delar ägs av Telia, kommer att ersättas med fiber eller mobil teknik. Telia är i dag ett företag som verkar på telemarknaden på samma villkor som alla andra telebolag. Telia har därför rätt att göra förändringar i kopparnätet så länge bolaget följer avtalsvillkoren för abonnemanget.

Rätt till telefoni

Enligt lagen om elektronisk kommunikation har du rätt att få telefoni till en rimlig kostnad i din fasta bostad eller ditt företag (fritidshus omfattas inte av denna rättighet). Som det ser ut i dag är dock inget telebolag, varken Telia eller något annat, skyldigt att erbjuda telefoni till alla, utan alla telebolag konkurrerar om dig som kund.

Lagen om elektronisk kommunikation är dessutom teknikneutral. Du kan därför inte kräva att få fast telefoni genom ett vanligt telefonjack. Ibland kan det vara så att mobiltelefoni är en bättre lösning, både för dig och för telebolaget. I vissa fall kan du därför erbjudas en annan teknisk lösning än vad du själv hade tänkt dig.

Om du är berörd av Telias förändringar i det fasta telenätet kommer Telia, eller annat ansvarigt telebolag som använder deras nät, att kontakta dig så att du kan få information om alternativen. Telia har i oktober 2015 lämnat in ett dokument till Post- och telestyrelsen som beskriver deras arbete. Mer information om förändringarna finns på Telias webbplats.

Erbjudande om ersättningstelefoni

Du måste inte tacka ja till erbjudanden om ersättningslösning för telefoni och bredband.  Du kan välja telefoni och bredband från vilket bolag du vill som kan erbjuda tjänster i området, men det är förstås viktigt att du innan du tecknar avtal kontrollerar att du kan använda telefonin/bredbandet i din bostad. Kontakta till exempel den operatör du funderar på att välja för att få aktuell täckningsinformation om du väljer mobil hemtelefoni och/eller mobilt bredband som ersättning. Fråga gärna om operatören har prova-på-erbjudanden.

Ansvarig myndighet

Det är Post- och telestyrelsen som har tillsyn över tele- och bredbandsmarknaden i Sverige och bevakar konsumenternas intressen. På Post- och telestyrelsens webbplats kan du läsa mer om PTS arbete för att säkerställa tillgången till telefoni och bredband.

Marknaden ansvarar i regel för telefoni till alla

Det är i första hand marknaden som ska erbjuda telefoni till hushåll och företag. Men det finns ett mycket litet antal hushåll som inte kan få telefoni genom de vanliga telebolagen. I dessa enstaka fall går staten, genom Post- och telestyrelsen, in och säkrar telefoni. Det rör sig dock om undantagsfall och det är mycket få hushåll som inte kan få telefoni genom något av de vanliga telebolagen (i dagsläget ett 10-tal hushåll). När det gäller grundläggande internet (minst 1 Mbit/s enligt lag) så har idag de flesta hushåll och företag täckning med mobilt bredband via 4G eller satellit.

Om du vill veta mer om din rätt till telefoni kan du läsa på Post- och telestyrelsens webbplats och mer information om Telias förändringar i kopparnätet finns på Telias webbplats.