Spärrar

För att du ska kunna kontrollera dina telefonikostnader är operatören skyldig att erbjuda dig olika spärrtjänster. Med en samtalsspärr kan du spärra ditt abonnemang mot att kunna ringa vissa typer av nummer. Med en kreditspärr kan din anslutning spärras om du överskrider ett av dig på förhand bestämt belopp. Operatörerna har däremot inte någon skyldighet att erbjuda spärrar för mobilt bredband eller mobilsurf när du surfar i Sverige. 

Spärrar

Spärrarna ska vara avgiftsfria och operatören ska upplysa om att dessa spärrar finns när du tecknar ett avtal. Spärren får aldrig hindra dig från att ringa det nationella larmnumret eller andra avgiftsfria nummer.

Du har när som helst rätt att tillfälligt avbryta spärren eller ta bort den helt och hållet genom att kontakta operatören eller genom att använda en säkerhetskod för att kunna ringa vissa samtal trots spärren.

Att beställa spärrar

  • Kontrollera alltid med din abonnemangsoperatör hur du ska göra för att få olika spärrar.
  • För att spärra betalteletjänster kan du också behöva kontakta din abonnemangsoperatör för att få en spärr.

Samtalsspärr

Operatören är skyldig att erbjuda spärr av utgående samtal (till exempel vissa nummer eller nummerserier). Det finns inte någon generell begränsning för vilka slags nummer som kan spärras, exempelvis kan spärren gälla utlandssamtal och betalsamtal. Det kan dock finnas tekniska omständigheter som gör att spärrning av vissa nummer inte kan ske.

 

Endast för samtal samt vissa mms och sms

Operatören är också skyldig att erbjuda spärrar mot sms- och mms-meddelanden med förhöjd taxa, det vill säga meddelanden som skickas till högre kostnad än vanlig trafiktaxa. Till sådana nummer hör till exempel tre-, fyr- eller femsiffriga kortnummer.

Reglerna ovan gäller dock bara för samtalstjänster samt sms och mms med förhöjd taxa. Operatörerna är alltså inte skyldiga att ha spärrar även mot annan datatrafik inom Sverige.

Kreditspärr

Operatören är skyldig att erbjuda en spärr om du överskrider ett visst belopp. Beloppet för kreditgränsen, det vill säga taket för hur mycket du kan ringa för, bestämmer du på förhand med operatören. Operatören förbinder sig då att stänga abonnemanget om kreditgränsen överstigs eller meddela dig att du har uppnått beloppsgränsen utan att spärra abonnemanget.

Uppdateringen av samtalskostnaden sker kontinuerligt men för vissa typer av tjänster, till exempel betalteletjänster eller samtal i utlandet, kan uppdateringen ta längre tid. Detta beror på att det blir en fördröjning från det att du har använt tjänsten till dess att din operatör får uppgifter som ligger till grund för din faktura. Din operatör saknar möjlighet att, innan de fått dessa uppgifter, spärra ditt abonnemang omedelbart när kreditgränsen uppnåtts. Kontrollera med din operatör hur spärren fungerar.

Utlandsspärr

Sedan 2010 ska alla operatörer erbjuda en kostnadsfri spärrfunktion för surf med mobilen eller mobilt bredband om du använder ditt svenska abonnemang i ett annat EU-land, så kallad roaming av datatrafik. Roaming innebär att du använder ett annat nät än din egen operatörs. Detta ger dig möjlighet att använda ditt svenska abonnemang även när du är utomlands.

Från och med 1 juli 2012 måste operatörerna också erbjuda spärrfunktion vid resor utanför EU. Alla operatörer ska erbjuda samma kostnadsfria spärr som inom EU. Om konsumenten befinner sig i ett land där operatören inte tillåts att övervaka konsumentens förbrukning ska konsumenten utan dröjsmål och kostnadsfritt meddelas (till exempel genom ett sms) om att kostnadsspärren inte kan erbjudas. Spärren innebär att du automatiskt ska få ett meddelande om summan närmar sig en gräns på 50 Euro exklusive moms per månatlig faktureringsperiod, såvida du inte har valt ett annat belopp. Alternativt när datavolymen motsvarar den summan. Om du då vill fortsätta att använda tjänsten behöver du meddela det till din operatör. I annat fall ska tjänsten spärras.

Om du har en utlandsspärr kan den tas bort av operatören ifall du begär det. Hos vissa operatörer kommer det också upp en varning i form av ett meddelande på din skärm innan du kopplar upp dig mot ett utländskt nät.

  • Viktigt! Undersök om operatören kan meddela att du har nått upp till gränsen under pågående surfning/nedladdning eller om det endast är möjligt efter ett avslutat surftillfälle. Om operatören inte kan meddela dig eller spärra tjänsten under pågående surfning/nedladdning kan kostnaden bli betydligt högre än det spärrbelopp som har satts upp.
  • Rekommendation! Vi rekommenderar att du köper ett förbetalt kontantkort i det land du reser till, istället för att använda ditt svenska abonnemang, om du vill använda mobilsurf eller mobilt bredband under resan. Kontrollera först att din utrustning inte är operatörslåst eftersom det då inte går att använda ett utländskt kontantkort.

Säkerhetskod

Du är ansvarig för säkerhetskoden. Förvara koden så att ingen obehörig kommer åt den om du vill vara säker på att samtalen även i fortsättningen ska vara spärrade. Om koden används av någon annan än dig och det rings samtal från din telefon blir du som abonnemangsinnehavare betalningsansvarig.

Tänk på att om du har en telefon som registrerar dina ringda nummer i telefonminnet kan det vara möjligt att se säkerhetskoden på telefonens display, vilket innebär en risk att obehöriga får tillgång till koden.

Barnlås/kanalspärrar för tv

Barnlås/kanalspärr gör det möjligt att spärra tv-kanaler helt, till exempel kanaler som innehåller våldsamt, pornografiskt, eller annat material som inte är lämpat för barn. Om låset är aktiverat krävs det en kod för att kunna se kanalen.

 

Parental Rating

Parental Rating (även kallat ”föräldralås”) innebär att det skickas ett meddelande tillsammans med programsignalen som säger att innehållet endast är lämpligt för personer över en viss ålder. Digitalboxen kan ställas in så att den stänger av innehåll klassat för vissa åldrar, till exempel 7+, 11+, 15+ och 18+. En speciell kod krävs för att låsa upp digitalboxen och se det klassade programmet.

Tidlås

Vissa digitalboxar har istället ett tidlås som gör att mottagaren kan ställas in så att den under en viss tid på dygnet inte visar en viss kanal. Du kan då själv välja tid och kanal. Under den tiden går digitalboxen inte att använda utan att först ange en speciell kod.

Hör med din operatör vilka möjligheter det finns att spärra kanaler.