Spärrtjänster

För att du ska kunna kontrollera dina telefonikostnader är operatören skyldig att erbjuda dig olika spärrtjänster. Med en samtalsspärr kan du spärra ditt abonnemang mot att kunna ringa vissa typer av nummer. Med en kreditspärr kan din anslutning spärras om du överskrider ett av dig på förhand bestämt belopp.

Kontroll av användning

Din operatör ska erbjuda en avgiftsfri funktion för övervakning och kontroll av användningen av din telefoni- eller bredbandstjänst om faktureringen baseras på förbrukning i volym eller tid. Du ska informeras innan en bestämd förbrukningsgräns uppnås och när en tjänst är förbrukad. 

Du ska få information om din rätt till en kontrollfunktion av användningen när du tecknar avtalet.

Spärrar

Spärrarna för en telefonitjänst ska vara avgiftsfria och operatören ska upplysa om att dessa spärrar finns när du tecknar ett avtal. Spärren får aldrig hindra dig från att ringa det nationella larmnumret eller andra avgiftsfria nummer. 

Du har när som helst rätt att tillfälligt avbryta spärren eller ta bort den helt och hållet genom att kontakta operatören.

Nummer- och samtalsspärr

Operatören är skyldig att erbjuda spärr av utgående samtal till exempelvis vissa nummer. 

En nummerspärr kan bl.a. omfatta alla nummer som börjar med internationellt prefix 00 eller nummer i särskilda nummerserier. En nummerspärr kan också omfatta nummer från ett särskilt land eller region. 

En samtalsspärr gäller den typ av samtal eller sms-meddelanden som har förhöjd taxa, t.ex. betalsamtal. 

Här kan du läsa mer om spärrar för betalteletjänster.

Kreditspärr

Operatören är skyldig att erbjuda en spärr om du överskrider ett visst belopp. Beloppet för kreditgränsen, det vill säga taket för hur mycket du kan ringa för, bestämmer du på förhand med operatören. Operatören förbinder sig då att stänga abonnemanget om kreditgränsen överstigs, om du inte begär att tjänsten fortsatt ska vara aktiv. 

Uppdateringen av samtalskostnaden sker kontinuerligt men vid vissa tillfällen till exempel för samtal i utlandet, kan uppdateringen ta längre tid. Detta beror på att det blir en fördröjning från det att du har använt tjänsten till dess att din operatör får uppgifter som ligger till grund för din faktura. Din operatör saknar möjlighet att, innan de fått dessa uppgifter, spärra ditt abonnemang omedelbart när kreditgränsen uppnåtts. Tänk därför på att det är möjligt att din spärrgräns överskrids. Kontrollera med din operatör hur spärren fungerar.

Tänk också på att en kreditspärr vanligen inte omfattar betalnummer utan du kan behöva en separat spärr för sådana samtal, kontrollera med din operatör.

Spärr mot datatrafik

Operatörerna har inte någon skyldighet att erbjuda spärrar för datatrafik när du surfar i Sverige. Här hittar du information om vad som gäller när du åker utomlands.

Barnlås/kanalspärrar för tv

Barnlås/kanalspärr gör det möjligt att spärra tv-kanaler helt, till exempel kanaler som innehåller våldsamt, pornografiskt, eller annat material som inte är lämpat för barn. Om låset är aktiverat krävs det en kod för att kunna se kanalen.

Parental Rating

Parental Rating (även kallat ”föräldralås”) innebär att det skickas ett meddelande tillsammans med programsignalen som säger att innehållet endast är lämpligt för personer över en viss ålder. Digitalboxen kan ställas in så att den stänger av innehåll klassat för vissa åldrar, till exempel 7+, 11+, 15+ och 18+. En speciell kod krävs för att låsa upp digitalboxen och se det klassade programmet.

Tidlås

Vissa digitalboxar har istället ett tidlås som gör att mottagaren kan ställas in så att den under en viss tid på dygnet inte visar en viss kanal. Du kan då själv välja tid och kanal. Under den tiden går digitalboxen inte att använda utan att först ange en speciell kod.

Hör med din operatör vilka möjligheter det finns att spärra kanaler.