Spärrtjänster

För att du ska kunna kontrollera dina telefonikostnader är operatören skyldig att erbjuda dig olika spärrtjänster. Med en samtalsspärr kan du spärra ditt abonnemang mot att kunna ringa vissa typer av nummer. Med en kreditspärr kan din anslutning spärras om du överskrider ett av dig på förhand bestämt belopp.

Spärrar

Spärrarna ska vara avgiftsfria och operatören ska upplysa om att dessa spärrar finns när du tecknar ett avtal. Spärren får aldrig hindra dig från att ringa det nationella larmnumret eller andra avgiftsfria nummer. 

Du har när som helst rätt att tillfälligt avbryta spärren eller ta bort den helt och hållet genom att kontakta operatören.

Samtalsspärr

Operatören är skyldig att erbjuda spärr av utgående samtal till exempel vissa nummer eller nummerserier. Det finns inte någon generell begränsning för vilka slags nummer som kan spärras men syftet är framför allt att du som abonnent ska kunna skydda dig mot nummer som har en högre kostnad. Det kan dock finnas tekniska omständigheter som gör att spärrning av vissa nummer inte kan ske.

Operatören ska åtminstone ha spärrar för samtal till betalnummer (-0900, -0939, -0944, -099), utlandssamtal och samtal till nummerupplysning (118-serien).

Kreditspärr

Operatören är skyldig att erbjuda en spärr om du överskrider ett visst belopp. Beloppet för kreditgränsen, det vill säga taket för hur mycket du kan ringa för, bestämmer du på förhand med operatören. Operatören förbinder sig då att stänga abonnemanget om kreditgränsen överstigs eller meddela dig att du har uppnått beloppsgränsen utan att spärra abonnemanget.

Uppdateringen av samtalskostnaden sker kontinuerligt men vid vissa tillfällen till exempel för samtal i utlandet, kan uppdateringen ta längre tid. Detta beror på att det blir en fördröjning från det att du har använt tjänsten till dess att din operatör får uppgifter som ligger till grund för din faktura. Din operatör saknar möjlighet att, innan de fått dessa uppgifter, spärra ditt abonnemang omedelbart när kreditgränsen uppnåtts. Tänk därför på att det är möjligt att din spärrgräns överskrids. Kontrollera med din operatör hur spärren fungerar.

Tänk också på att en kreditspärr vanligen inte omfattar betalnummer utan du kan behöva en separat spärr för sådana samtal, kontrollera med din operatör.

Spärr för sms

Operatören är också skyldig att erbjuda spärrar mot sms- och mms-meddelanden med förhöjd taxa, det vill säga meddelanden som skickas till högre kostnad än vanlig trafiktaxa. Till sådana nummer hör till exempel tre-, fyr- eller femsiffriga kortnummer.

Observera dock att det kan finnas vissa typer av sms-köp som inte går via kortnummer. Kontrollera med din operatör om även dessa köp går att spärras.

Spärr mot datatrafik

Operatörerna har inte någon skyldighet att erbjuda spärrar för datatrafik när du surfar i Sverige.

Barnlås/kanalspärrar för tv

Barnlås/kanalspärr gör det möjligt att spärra tv-kanaler helt, till exempel kanaler som innehåller våldsamt, pornografiskt, eller annat material som inte är lämpat för barn. Om låset är aktiverat krävs det en kod för att kunna se kanalen.

Parental Rating

Parental Rating (även kallat ”föräldralås”) innebär att det skickas ett meddelande tillsammans med programsignalen som säger att innehållet endast är lämpligt för personer över en viss ålder. Digitalboxen kan ställas in så att den stänger av innehåll klassat för vissa åldrar, till exempel 7+, 11+, 15+ och 18+. En speciell kod krävs för att låsa upp digitalboxen och se det klassade programmet.

Tidlås

Vissa digitalboxar har istället ett tidlås som gör att mottagaren kan ställas in så att den under en viss tid på dygnet inte visar en viss kanal. Du kan då själv välja tid och kanal. Under den tiden går digitalboxen inte att använda utan att först ange en speciell kod.

Hör med din operatör vilka möjligheter det finns att spärra kanaler.