Samtalspott

Din rätt att få återbetalning av innestående samtalspott vid uppsägning beror på vad som står i ditt avtal med operatören.

Återbetalning av samtalspott vid uppsägning

Om operatören meddelar att du förlorar din samtalspott när du säger upp avtalet med operatören måste operatören styrka att det finns stöd för det i avtalet. Avtalsvillkoret får däremot inte vara utformat på ett sätt som kan anses oskäligt. Till exempel får villkoret inte innebära en betydande obalans mellan konsumentens och operatörens rättigheter och skyldigheter.

Ett exempel på en sådan obalans är ett avtalsvillkor som innebär att operatören har rätt att behålla förskottsbetalda samtalspotter när abonnenten beslutar att säga upp avtalet, utan att abonnenten har motsvarande rätt till ersättningsbelopp när operatören säger upp avtalet. Om du gör en uppsägning för att operatören ändrar villkoren, exempelvis höjer priset, får operatören inte behålla samtalspotten.