Paketköp

När du köper en mobiltelefon tillsammans med ett abonnemang ingår du i själva verket dels ett avtal om köp av mobiltelefonen, dels ett avtal om att kunna ringa med en viss operatör.

 

Köp av mobiltelefon tillsammans med abonnemang

I dessa fall är mobiltelefonen ibland subventionerad och/eller tillhandahålls mot avbetalning vilket medför att du under viss tid är bunden till den valda operatören. Detta innebär att din mobiltelefon kan vara spärrad till en viss operatör under en viss tid. Detta kallas även för att din mobiltelefon är operatörslåst. 

Om du senare säger upp avtalet med operatören kan köpet av abonnemanget och mobiltelefonen skiljas åt. I så fall kommer mobiltelefonen fortfarande att vara låst till den operatör du först ingick avtal med. Det ska framgå av ditt avtal om det kostar och hur du ska göra för att låsa upp telefonen så att den kan användas med någon annan operatör. För avtal som ingåtts efter den 1 maj 2014 ska upplåsning ske kostnadsfritt.