Oseriös telefonförsäljning

Det finns ett antal mindre operatörer och återförsäljare på marknaden som inte följer vare sig gällande lagar och regler eller de uppföranderegler som Telekområdgivarna och branschorganisationen Kontakta satt upp.

Vad gör Telekområdgivarna?

Telekområdgivarna, Post- och telestyrelsen och Konsumentverket ser allvarligt på hur dessa säljare agerar på marknaden. Framförallt är det allvarligt att många av dessa försäljare riktar in sig på personer som på grund av ålder eller funktionshinder har svårt att hantera den här typen av samtal.

Det handlar i många fall om bristande information om ångerrätt, avtal tecknade som företagsavtal för privatpersoner, att man utger sig för att ringa för någon välkänd operatör, att man uppger att konsumentens tidigare operatör har gått i konkurs och att abonnemanget ska tas över av en ny operatör. Det är inte heller ovanligt att det inte finns något bindande avtal på grund av bristfällig eller obefintlig ljudfil. I det senare fallet handlar det om felaktig anslutning eller "slamming" - en operatör flyttar över numret trots att inget avtal finns. Dessutom finns det flera anmälningar om att operatören tecknat avtal med obehörig person, utan att begära fullmakt. En del konsumenter uppger också att de antingen inte kommer i kontakt med företaget för att kunna ångra sitt avtal, eller att om de kommer fram på telefon, blir hotfullt bemötta då de ifrågasätter sitt avtal.

Post- och telestyrelsen samt de stora operatörerna har 2015 tagit fram en handlingsplan för att komma tillrätta med dessa oseriösa försäljningsmetoder. Den är 2016 utökad till att även omfatta enskilda näringsidkare och annan försäljning än via telefon (till exempel försäljning i gallerior). 

Vad kan du göra?

Det finns flera saker du kan göra: