Operatörslås

Om du inte kan använda din produkt med din nya operatör kan det bero på att den är operatörslåst till din tidigare operatör.

Operatörslåst mobiltelefon, tv-box eller modem

Din tidigare operatör kan ha låst till exempel din mobiltelefon till att endast fungera ihop med SIM-kort från samma operatör. Byter du till en ny operatör fungerar därför inte den nya operatörens SIM-kort i en operatörslåst mobiltelefon, detta kallas SIM-kortslås eller SIM-lock. Kontrollera avtalet för att se vad som gäller kring upplåsning av mobiltelefonen under och efter bindningstiden samt eventuell kostnad för detta.

 

Kostnad

För avtal om abonnemang med bindningstid i kombination med tillhörande utrustning (exempelvis mobiltelefon, bredbandsmodem eller digital-tv-box), så kallat paketavtal, ska operatören låsa upp eventuellt operatörslås utan kostnad, om du begär det direkt efter bindningstidens slut. Omedelbart efter bindningstidens utgång är operatören även skyldig att tydligt informera dig om möjligheten att få operatörslåset borttaget kostnadsfritt. 

Operatören har dock inte skyldighet att kostnadsfritt låsa upp din utrustning om:

  • avtalet har ingåtts före den 1 maj 2014
  • du har bindningstid kvar
  • du har kontantkort
  • syftet med operatörslåset är ett annat än att begränsa att du använder utrustningen för att nyttja andra leverantörs tjänster, till exempel anpassningar för att utrustningen ska kunna användas med operatörens tjänster eller av säkerhetsskäl.