Nummer med högre pris

Post- och telestyrelsen är den myndighet som har hand om nummerserier och olika typer av riktnummer. Det finns både de som är gratis, sådana som kostar som vanligt samtal och sådana som har en mer eller mindre hög samtalskostnad.

Nummer med högre pris

Betalteletjänster/900-tjänster

Den gemensamma beteckningen för de tjänster som nås via nummer som börjar på 0900-, 0939- eller 0944- är betalteletjänster eller 900-tjänster.

Massanropstjänster

Nummer som börjar på 099- är så kallade massanropstjänster som vanligen används vid exempelvis omröstningar eller tävlingar i samband med tv-program. Tjänster i 099-serien har alltid ett pris per samtal. 

 

Mobila betalteletjänster

För mobila betalteletjänster, sms-tjänster och liknande används femsiffriga kortnummer, exempelvis 71 111. Taxan för betalteletjänster kan vara av två typer, antingen ett pris per minut eller ett pris per samtal.

077-nummer

Beträffande 077-nummer anges ofta att de kostar som ett lokalsamtal men det är en sanning med modifikation. 077-nummer kallas samtal med delad kostnad då både den som ringer och den som tar emot samtalet betalar en samtalskostnad. Du betalar normalt en öppningsavgift och därefter en minutkostnad. Bägge dessa kostnader kan variera stort mellan olika operatörer men i regel är det relativt stor prisskillnad mellan lokalsamtal och 077-nummer. Kontrollera med din operatör vad det kostar att ringa 077-nummer.

Om den du ringer till har ett 077-nummer och du väntar i kö betalar du medan du väntar. Det är respektive myndighet eller företag som väljer om de vill låta sina kunder ringa avgiftsfritt via frisamtalsnummer (börjar på 020 eller 0200) eller om kunden ska betala för att ringa, som är fallet med 077-nummer. Eventuella klagomål framförs till respektive myndighet eller företag. Det gäller även om du har synpunkter på deras information om samtalskostnaden.

Enligt Avtalsvillkorslagen är det oskäligt att hänvisa konsumenter till ett nummer med förhöjd taxa för att nå kundtjänst. Som exempel på nummer med förhöjd taxa nämns de som börjar på 0900, 0939, 0944 eller 099 (betalsamtal och betalteletjänster). Nummer som börjar på 077 (delad taxa) nämns däremot inte som nummer med förhöjd taxa.

Betalteletjänster (chatt och sms)

Frågor och tvister kring innehållstjänster så som chattjänster och sms, prenumeration på ringsignaler, vitsar, horoskop, ligger utanför vårt uppdrag. 

På fakturan från din operatör benämns ofta detta som förmedlade tjänster. Numren börjar oftast på 0900-, 0939-, 0944-, 099- eller femsiffriga kortnummer, exempelvis 72 111. Här rekommenderar vi dig att vända dig till Etiska rådet för betalteletjänster.

Gäller din fråga andra inköp som produkter och resor kan du kontaktadin kommuns konsumentvägledning eller Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå Konsument.

Nummerupplysning

Det finns flera olika nummerupplysningsföretag (kallas även abonnentupplysningsföretag). Det förekommer också att operatörerna har egna tjänster för nummerupplysning. Prissättningen är inte reglerad och därför kan kostnaden för att ringa dessa samtal variera.