Nät

När du ringer med mobiltelefonen eller använder mobilt bredband är du uppkopplad via mobilnätet och överföringen av information kan ske via olika tekniker. Det finns fyra olika nät för mobilkommunikation i Sverige: GSM (2G), UMTS (3G), CDMA450 (3G) och 4G. 

 

2G

GSM står för "Global System for Mobile Communication" men kallas också för 2G. 2G är ett samlingsnamn på andra generationens mobiltelefonsystem. I Sverige och Europa är GSM-nätet det vanligaste systemet. I GSM-nätet kan man prata och sända och ta emot data och fax. Idag kompletteras även det nuvarande GSM-nätet med ett parallellt UMTS-nät.

EDGE är en uppgradering av GSM (2G) som erbjuder bättre överföringshastighet. EDGE är framför allt en teknik som marknadsförs där det inte finns täckning för 3G eller Turbo 3G. Med EDGE kan överföringshastigheten i GPRS-näten blir upp till omkring 384kbit/s.

3G

UMTS står för ”Universal Mobile Telephone System” men kallas också för 3G. 3G är benämningen på den tredje generationens mobila kommunikation. Systemet kan användas för tal men också för datatrafik, så kallat trådlöst bredband. En 3G-telefon går automatiskt över till GSM när täckning saknas och den fungerar då som en vanlig GSM-telefon. Detta kan innebära att vissa funktioner som är speciella för 3G inte fungerar i GSM-nätet. Turbo 3G har en teoretisk överföringshastighet på upp till 7 Mbit/s.

CDMA450 (3G) är ett digitalt mobilnät i 450 MHz-bandet.

 

Skillnaden mellan 2G och 3G

Den största skillnaden mellan 2G och 3G är överföringshastigheten där 3G har en högre överföringshastighet. Hastigheten är cirka 40 gånger snabbare med 3G vilket innebär att du förutom ljud och text även kan skicka och ta emot grafik, rörliga bilder och använda andra avancerade tjänster. Exempelvis sådana som är baserade på användarens position. Du kan också ”streama” musik och filmer och titta på tv i mobilen. 

4G

4G står för fjärde generationens mobilkommunikation. 4G är under utveckling och är en kombination av 2G, 3G och trådlösa lokala nätverk (WLAN). Den teoretiska överföringshastigheten är upp till 100 Mbit/sek.

 

Skillnaden mellan 3G och 4G

Den största skillnaden är att 4G har en högre överföringshastighet än 3G. Men tanken är också att ett och samma nät på ett bättre sätt ska kunna användas för flera olika typer av tjänster samtidigt, exempelvis datakommunikation, högupplöst digital-tv och så vidare.