Ljudfil

Det är vanligt att operatörer använder en ljudfil för att spara överenskommelser om avtal som gjorts per telefon. Man har också alltid rätt att själv spela in samtal som man själv deltar i.

Vem har rätt att spela in?

Operatören har rätt att spela in samtalet vid telefonförsäljning. Man har också alltid rätt att själv spela in samtal som man själv deltar i. Det gäller även samtal där den man talar med inte känner till att inspelning pågår. Även om det inte finns något lagligt krav på att meddela att man spelar in samtal som man själv deltar i kan det anses vara god sed att göra det. En operatör kan därför spela in en ljudfil av ert samtal i syfte att bevisa att du har ingått ett avtal. Däremot är det förbjudet enligt Brottsbalken att spela in samtal som man inte själv deltar i.

Har jag rätt att få ta del av ljudfilen?

Om operatören har spelat in det muntliga avtalet har du rätt att få ta del av inspelningen enligt Telekområdgivarnas uppföranderegler. Inspelningen ska skickas till dig via e-post på din begäran.

Läs mer om din lagliga rätt att ta del av ljudfilen på Datainspektionens webbplats. Datainspektionen är tillsynsmyndighet för dataskyddsförordningen, GDPR.