Ljudfil

Det förekommer att operatörer använder en ljudfil för att spara överenskommelser om avtal som gjorts per telefon. Tänk dock på att om du blir uppringd av operatören gäller ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning.

Vem har rätt att spela in?

Operatören har rätt att spela in samtalet vid telefonförsäljning. Man har också alltid rätt att själv spela in samtal som man själv deltar i. Det gäller även samtal där den man talar med inte känner till att inspelning pågår. Även om det inte finns något lagligt krav på att meddela att man spelar in samtal som man själv deltar i kan det anses vara god sed att göra det. En operatör kan därför spela in en ljudfil av ert samtal i syfte att bevisa att du har ingått ett avtal. Däremot är det förbjudet enligt Brottsbalken att spela in samtal som man inte själv deltar i.

Har jag rätt att få ta del av ljudfilen?

Om operatören har spelat in det muntliga avtalet kan du ha rätt att få ta del av inspelningen enligt Telekområdgivarnas uppföranderegler.

  • Viktigt! Efter att skriftlighetskravet vid telefonförsäljning infördes 1 september 2018 är det inte ovanligt att samtalet inte spelas in överhuvudtaget, eller att operatören raderar ljudfilen efter att du har signerat ditt avtal via brev, sms eller e-post. Då kan du inte längre hänvisa till den även om du anser att du lovats saker i samtalet som sedan inte stämmer med det du skriftligt godkänt.