Ljudfil

Det är vanligt att operatörer använder en ljudfil för att spara överenskommelser om avtal som gjorts per telefon.

Vem har rätt att spela in?

Operatören har rätt att spela in samtalet vid telefonförsäljning. Man har också alltid rätt att själv spela in samtal som man själv deltar i. Det gäller även samtal där den man talar med inte känner till att inspelning pågår. Även om det inte finns något lagligt krav på att meddela att man spelar in samtal som man själv deltar i kan det anses vara god sed att göra det. En operatör kan därför spela in en ljudfil av ert samtal i syfte att bevisa att du har ingått ett avtal. Däremot är det förbjudet enligt Brottsbalken att spela in samtal som man inte själv deltar i.

Frågor om integritet kring tele- och internettjänster regleras i olika lagar, exempelvis lagen om elektronisk kommunikation där Post- och telestyrelsen (PTS) är tillsynsmyndighet. 

På PTS webbplats finns bra information om regler och krav för hur operatören får använda dina abonnentuppgifter.

En annan relevant lag är personuppgiftslagen där Datainspektionen är tillsynsmyndighet.