Larm & nödsamtal

Det finns möjlighet att ha larm kopplat både till en fast telefon och till mobiltelefon. Ett nödsamtal är ett samtal till ett nödnummer som rings när en akut nödsituation, såsom pågående brott, brand eller olycka, har inträffat. Samtalet går till en central som därefter vid behov larmar myndigheter som räddningstjänst eller polis.

 

Larm

Om man har larm via mobilnät behövs inget fast telefoniabonnemang och dessa larm påverkas inte av till exempel strömavbrott. Larm via mobilnät är dock beroende av att det finns täckning.

Om du har ett trygghetslarm eller bostadslarm kopplat till din fasta telefon och planerar att byta till IP-baserad telefoni eller mobil hemtelefoni bör du kontrollera om trygghetslarmet eller bostadslarmet fungerar med operatörens telefonitjänst. Kontakta både din operatör och den som tillhandahåller larmet för fullständig information.

 

Det finns olika sorters inbrottslarm. Det trådlösa larmet drivs med batteri och för installation av larmet krävs ett strömuttag till centralenheten och ett telefonjack med abonnemang.

Vid ett trådbundet larm dras kablar mellan olika komponenter. Denna typ av larm har ofta fler funktioner än det trådlösa och ger också möjlighet att kunna larma ett flertal olika sektioner. Det trådbundna larmet kräver inget batteribyte eftersom samtliga komponenter binds samman med kabel. För installation krävs ett strömuttag till centralenheten samt ett telefonjack.

Nödsamtal

Ett nödsamtal är ett samtal till ett nödnummer som rings när en akut nödsituation, såsom pågående brott, brand eller olycka, har inträffat. Samtalet går till en central som därefter vid behov larmar myndigheter som räddningstjänst eller polis.

Om samtalet rings från en mobiltelefon vidarebefordras positioneringsinformation för telefonen, om uppgiften är tillgänglig. Om man ringer från en mobiltelefon utan SIM-kort är detta inte möjligt.

 

Vid traditionell fast telefoni och IP-baserad telefoni är operatören skyldig att se till att du kan ringa nödsamtal till SOS Alarm.

Om den IP-baserade telefonin är flyttbar (nomadisk) kan SOS Alarm däremot i vissa fall inte se var du befinner dig geografiskt. Om du befinner dig i ett nödläge är det därför viktigt att du uppger var du befinner dig. Vissa flyttbara IP-baserade telefonitjänster har en sida som du måste logga in på innan du börjar ringa för att registrera var i Sverige du befinner dig.

Med så kallad internettelefoni kan du inte alltid ringa nödsamtal.

Kontrollera alltid med operatören om du kan ringa nödsamtal och i så fall om SOS Alarm kan se varifrån du ringer i ett nödläge.