Integritet

Som abonnent lagras både dina samtalsuppgifter och abonnentuppgifter. Dessa kan dock inte lämnas ut hur som helst, utan detta regleras i lagen om elektronisk kommunikation.

Samtalsuppgifter

Tele-och internetoperatörer måste lagra uppgifter om abonnenternas tele- och datatrafik i sex månader. Detta gäller sedan 1 maj 2012 efter en ändring i lagen om elektronisk kommunikation. Uppgifterna får endast begäras ut av polisen och andra brottsbekämpande myndigheter. Själva innehållet i kommunikationen sparas inte, endast vem som kommunicerade med vem, när och var det skedde och vilken typ av kommunikation som användes.

Frågor om integritet kring tele-, tv och bredbandstjänster regleras i olika lagar, exempelvis i lagen om elektronisk kommunikation där Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet och personuppgiftslagen där Datainspektionen är den myndighet som bedriver tillsyn.

Kan operatören lämna ut mina samtalsuppgifter till tredje part?

Nej, huvudregeln är att en operatör inte får lämna ut uppgifter till en tredje part om exempelvis vilka samtal du har ringt.

Det kan dock finnas undantag, till exempel måste en operatör lämna ut vissa uppgifter till myndigheter när det finns misstanke om att ett brott har begåtts. Det är Post- och telestyrelsen som ser till att reglerna följs.

Abonnentuppgifter

Hemligt nummer

Ett hemligt telefonnummer är en tilläggstjänst som du behöver avtala om med din operatör. Tjänsten innebär att ditt nummer inte visas för den du ringer till. Du bör dock tänka på följande:

  • Ditt nummer syns alltid när du ringer nödsamtal till 112
  • Ditt nummer visas förmodligen i displayen när du skickar sms, mms och mms-vykort
  • Om du ringer från utlandet med en utländsk operatör är det inte säkert att ditt nummer döljs

När du har hemligt nummer ska detta heller inte lämnas ut till abonnentupplysningsföretag (exempelvis Eniro och hitta.se) eller någon annan.

Har du inte hemligt nummer, men vill dölja det vid enstaka samtal, eller tvärtom visa ditt hemliga nummer, kan du göra detta genom att slå en viss kombination av siffror och symboler. Du kan kontakta din operatör för att få veta mer om detta.

Om du har hemligt nummer hos din operatör och funderar på att byta operatör måste du begära hemligt nummer även hos den nya operatören. Detta eftersom hemligt nummer inte med säkerhet flyttas med automatiskt när du byter operatör. Operatören har dock ingen skyldighet att erbjuda tjänsten hemligt nummer. Tänk därför på att kontrollera ifall den nya operatören kan erbjuda denna tjänst innan du byter operatör.

Hantering av dina abonnentuppgifter

Din operatör är skyldig att på begäran lämna ut abonnentuppgifter som inte omfattas av sekretess till företag som har abonnentupplysning. I ditt abonnemangsavtal med operatören brukar det framgå hur dina abonnentuppgifter får hanteras. Om du hittar felaktiga uppgifter har du rätt att få dessa rättade och få uppgifterna borttagna ur abonnentförteckningen, utan kostnad, så snart det är möjligt. Det kan ofta ske genom att du själv gör ändringen via upplysningsföretagets webbplats. I annat fall kan du kontakta deras kundtjänst via telefon.

Hantering av abonnentuppgifter och abonnentförteckningar regleras i lagen om elektronisk kommunikation. Det är Post- och telestyrelsen som ser till att reglerna följs.

Hantering av personuppgifter regleras i personuppgiftslagen. Det är Datainspektionen som ser till att reglerna följs.

Vilken operatör tillhör numret?

Om du vill ta reda på vilken operatör ett visst telefonnummer tillhör kan du göra det via en webbaserad internettjänst som Post-och telestyrelsen erbjuder. Det kan vara bra att veta eftersom du ofta ringer billigare till andra som använder samma mobilnät som du.

Observera att om numret tillhör en operatör som erbjuder traditionell fast telefoni via telejacket visar sökningen endast Telia som operatör trots att abonnemangsavtalet kan ha ingåtts med en annan operatör.