Integritet

Som abonnent lagras både dina samtalsuppgifter och abonnentuppgifter. Dessa kan dock inte lämnas ut hur som helst, utan detta regleras i lagen om elektronisk kommunikation. Det är t ex tillåtet för operatörer att lagra trafikuppgifter under en viss tid för att till exempel kunna fakturera.

Trafikuppgifter

Som abonnent lagras dina trafikuppgifter. Själva innehållet i kommunikationen sparas inte, endast vem som kommunicerade med vem, när och var det skedde och vilken typ av kommunikation som användes.

Det är tillåtet för operatörer att lagra trafikuppgifter under en viss tid för att till exempel kunna fakturera slutkunder eller betala samtrafikuppgifter till andra operatörer. När lagring inte längre får ske ska uppgifterna raderas.

Tidigare fanns en skyldighet för operatörerna att spara uppgifter i sex månader för brottsbekämpande ändamål. Efter en dom från Kammarrätten i Stockholm gäller inte detta längre.


Kan operatören lämna ut mina samtalsuppgifter till tredje part?

Nej, huvudregeln är att en operatör inte får lämna ut uppgifter till en tredje part om exempelvis vilka samtal du har ringt.

Det kan dock finnas undantag, till exempel måste en operatör lämna ut vissa uppgifter till myndigheter när det finns misstanke om att ett brott har begåtts. Det är Post- och telestyrelsen som ser till att reglerna följs.

Abonnentuppgifter

Hantering av dina abonnentuppgifter

I de flesta abonnemangsavtal framgår det att abonnenten ger sitt samtycke till att uppgifter om till exempel namn och telefonnummer, får lämnas ut i till nummerupplysningstjänster, exempelvis på internet. Abonnenten ska dock alltid ha möjligheten att ta tillbaka sitt samtycke. Då får inte uppgifterna lämnas ut till abonnentupplysningsföretagen.

Hemligt telefonnummer

Ett hemligt telefonnummer är en tilläggstjänst som du behöver avtala om med din operatör. Tjänsten innebär att ditt nummer inte visas för den du ringer till. Du bör dock tänka på följande:

 

  • Ditt nummer syns alltid när du ringer nödsamtal till 112
  • Ditt nummer visas förmodligen i displayen när du skickar sms och mms.
  • Om du ringer från utlandet med en utländsk operatör är det inte säkert att ditt nummer döljs

När du har hemligt nummer ska detta heller inte lämnas ut till abonnentupplysningsföretag (exempelvis Eniro och hitta.se) eller någon annan.

Har du inte hemligt nummer, men vill dölja det vid enstaka samtal, eller tvärtom visa ditt hemliga nummer, kan du göra detta genom att slå en viss kombination av siffror och symboler. Du kan kontakta din operatör för att få veta mer om detta. Om du har en smartphone kan det även gå att ställa in dolt nummer i mobilen.

Om du har hemligt nummer hos din operatör och funderar på att byta operatör måste du begära hemligt nummer även hos den nya operatören. Detta eftersom hemligt nummer inte med säkerhet flyttas med automatiskt när du byter operatör. Operatören har dock ingen skyldighet att erbjuda tjänsten hemligt nummer. Tänk därför på att kontrollera ifall den nya operatören kan erbjuda denna tjänst innan du byter operatör.

Vilken operatör tillhör numret?

Om du vill ta reda på vilken operatör ett visst telefonnummer tillhör kan du göra det via Post-och telestyrelsens hemsida.

Observera att om numret tillhör en operatör som erbjuder traditionell fast telefoni via telejacket kan sökningen visa Telia som operatör trots att abonnemangsavtalet kan ha ingåtts med en annan operatör.