Information om pris och villkor

Ett företag måste lämna prisinformation på det stället där produkten säljs.

 

Allmänt tillgänglig information om priser och villkor

Prisinformationen ska innehålla tjänstens pris i kronor, inklusive moms och andra skatter. Om det kan tillkomma avgifter och andra kostnader ska detta anges särskilt. Prisinformationen ska vara korrekt och tydlig och ska lämnas skriftligt om du inte kan få informationen på något annat likvärdigt sätt.

Den som tillhandahåller tjänster för tv-, telefoni- och bredband ska också hålla tydlig, jämförbar, användbar och aktuell information om priser, taxor och allmänna villkor för tjänsterna allmänt tillgänglig. Till exempel bör sådan information finnas tillgänglig på operatörens webbplats och försäljningsställen.