Information om pris och villkor

Ett företag måste lämna prisinformation på det stället där produkten säljs.

 

Allmänt tillgänglig information om priser och villkor

Prisinformationen ska innehålla tjänstens pris i kronor, inklusive moms och andra skatter. Om det kan tillkomma avgifter och andra kostnader ska detta anges särskilt. Prisinformationen ska vara korrekt och tydlig och ska lämnas skriftligt om du inte kan få informationen på något annat likvärdigt sätt.

 

Information som ska offentliggöras

Det ställs särskilda informationskrav gällande bredbandstjänster och telefonitjänster. Operatörerna ska offentliggöra tydlig, heltäckande och aktuell information om tjänsterna. Du kan läsa informationskraven i sin helhet här. Bland annat ska operatören offentliggöra information om priser, villkor, tillgång till nödkommunikation, kontaktuppgifter samt beskrivning av tjänsterna som erbjuds.