I utlandet

I samband med en resa utomlands finns det flera saker som är viktiga att tänka på. För att kunna ringa och ta emot samtal med din mobil utomlands måste din svenska operatör ha ett avtal med minst en operatör i det land du befinner dig i (så kallade internationella roamingavtal). Det är dessa avtal som gör det möjligt för dig att använda ditt abonnemang i utlandet. I avtalen regleras också avgifterna mellan operatörerna som i sin tur påverkar ditt pris.

 

Före resan

Ta reda på vad det kostar att använda mobilen utomlands. Att ringa med ditt svenska abonnemang i utlandet kostar oftast mer än när du ringer inom Sverige, ibland är skillnaden mycket stor. Inom Sverige betalar du normalt endast för samtal som du ringer upp, men i utlandet betalar du både för ingående och utgående samtal. För samtal inom EU finns det särskilda prisregler. Motsvarande finns dock inte för nationella samtal utan fri prissättning råder inom Sverige. 

Information om vilka operatörer som finns i utlandet och vilka priser de har bör du kontrollera med din svenska operatör innan du reser. Kontrollera också vad det kostar att ringa och svara på samtal i utlandet, skicka sms och mms med mera. Fler tips på vad du kan göra:

 

 • Är din mobiltelefon operatörslåst?

Det kan löna sig att köpa ett kontantkort i det land du reser till, men då måste du innan resan ta reda på om din mobiltelefon är låst till din operatör. Om mobiltelefonen är operatörslåst kan du inte använda ett utländskt kontantkort i den.

 • Kontrollera tjänster med automatisk uppdatering

Många mobiler kopplar med jämna mellanrum upp sig automatiskt mot internet för att söka efter till exempel ny e-post. Kontrollera om den funktionen är aktiverad på din mobil och stäng av den om du inte önskar att detta ska ske. Annars debiteras du för datatrafik vid varje sökning. Om du ändå vill använda dessa tjänster när du är utomlands bör du vara medveten om att det kan bli dyrt.

 • Röstbrevlådan (mobilsvar)

Det är förbjudet för operatörerna att inom EU ta betalt för att kunden tar emot ett röstmeddelande. Operatören får dock fortfarande ta betalt för att du lyssnar av dina meddelanden.

Utanför EU kan du få betala både för att ta emot och lyssna av meddelanden som talas in på ditt mobilsvar. Vill du undvika kostnader för debitering av mobilsvar kan du stänga av tjänsten tillfälligt. Kom ihåg att göra det innan du reser utomlands. Det räcker inte med att endast stänga av mobiltelefonen när du kommit utomlands eftersom telefonsvararen då fortfarande är aktiverad.

 • Kontrollera att din mobiltelefon fungerar utomlands

Vissa mobiloperatörer använder annan teknik (andra frekvensband, till exempel 1900 MHz, 850 MHz). Därför är det viktigt att kontrollera att din mobil fungerar med de nätverk du vill använda.

Om du har ett kontantkort bör du också ta reda på ifall detta fungerar i utlandet.

 • Kontrollera täckningen i det land du ska besöka

Om du har en 3G-telefon och reser till ett land där operatören inte har avtal med en operatör för 3G-täckning kan du ställa om din telefon till GSM-läge. Du riskerar annars att inte kunna använda din telefon.

 • Ta med dina personliga koder

Ta med PIN- och PUK-koderna ifall du exempelvis tappar mobiltelefonen eller om den blir stulen. Tänk på att inte förvara koderna tillsammans med telefonen. 

Under resan

 • Gör ett manuellt val av utländsk operatör

I din mobiltelefon kan du göra ett manuellt val av den utländska operatör som har det bästa priset.

 • Kreditspärr

Observera att en kreditspärr inte säkert slår till vid det belopp som du har bestämt om du befinner dig utomlands, eftersom det kan förekomma en fördröjning mellan den utländska operatören och din svenska operatör.

Fler tips: 

 

 • Kontantkort i utlandet

Ett alternativ kan vara att köpa ett kontantkort i utlandet. Det förutsätter dock att den mobiltelefon du använder inte är låst till din svenska operatör. Använder du ett utländskt kontantkort betalar du inget när du blir uppringd och kan begränsa kostnaden till den summa kortet är laddat med. Notera att du får ett annat nummer till din mobiltelefon om du väljer ett utländskt kontantkort.

 • Mms och annan datatrafik

Ifall du skickar mms i utlandet kan du, förutom en fast kostnad, också debiteras för datatrafik. Om det är mycket trafik i näten kan ditt meddelande hamna i kö och generera datatrafik med tillhörande kostnad.

Tänk på att datatrafik utomlands ofta har en högre kostnad, att trafiken faktureras i efterskott samt att datatrafik i utlandet normalt inte räknas till datamängden som ingår i din månadsavgift. Undersök därför kostnaden för datatrafik med din operatör innan du reser utomlands och var vaksam på att det kan komma att kosta mycket mer än om du använder motsvarande tjänster när du är i Sverige. Kunder som befinner sig i ett annat EU-land ska dock få ett meddelande med uppgift om priserna för datatrafik. Läs också mer om spärr för datatrafik nedan.

 • Spärr för datatrafik

Alla operatörer ska tillhandahålla en kostnadsfri spärrfunktion för så kallad roaming av datatrafik inom EU till sina kunder. Sedan 1 juli 2012 gäller denna spärr även länder utanför EU. 

 • Var observant ombord på fartyg

Du bör vara observant om du använder mobiltelefon ombord på båtar och färjor. Vissa rederier använder satellittelefon när täckningen från basstationerna på land inte längre räcker till. Priserna är då betydligt högre än normalt. Kontrollera med aktuellt rederi.  

 • Var observant vid landsgränser

Du bör även se upp när du använder mobila tjänster i närheten av Sveriges gränser mot andra länder. Det eftersom datatrafiken då kan kopplas via grannlandets nät om det ger bättre mottagning. Du kan då få betala lika mycket som om tjänsterna skulle ha använts utomlands. Var därför uppmärksam på vilken operatör och vilket nät som används.

 • Aktivera knapplåset

Genom att aktivera knapplåset undviker du risken att ringa eller mobilsurfa av misstag.

 • Spärra SIM-kortet vid stöld av mobiltelefonen

Tänk på att omedelbart spärra SIM-kortet och polisanmäla en stöld av mobiltelefonen. På så sätt minskar du risken att drabbas av höga kostnader på grund av att någon annan ringer eller surfar med din stulna mobil.

Efter resan

 • Starta om mobilen

När du kommer tillbaka till Sverige bör du tänka på att snabbt sätta på din avstängda telefon. Då uppdateras mobilen i det svenska mobilnätet och du slipper onödiga vidarekopplingar via utlandet. Anledningen till att detta annars kan ske är att din telefon var uppkopplad mot det utländska nätet senast den var påslagen.

 • Slå på mobilsvar och ändra tillbaka inställningar

Om du har kopplat ur mobilsvar behöver du aktivera det igen när du kommer tillbaka till Sverige. Ändra även tillbaka inställningar såsom avstängd röstbrevlåda, spärrade samtal eller omdirigeringar av inkommande samtal.

Mobilpriser i utlandet

Mobilpriser inom EU från den 30 april 2016 till 14 juni 2017

Det finns regler framtagna för vad mobiltjänster maximalt får kosta inom EU - den så kallade Eurotaxan. Detta takpris används också i en del europeiska länder som inte är med i EU. Utanför Europa är det ofta dyrare att använda ett svenskt abonnemang. När du reser in i ett land som tillämpar reglerna ska operatören i hemlandet skicka ett sms med information om priset för att ringa och ta emot samtal samt skicka sms i det besökta landet.

Pristaket gäller i samtliga 27 EU-länder plus EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein med undantag för Schweiz som inte tillämpar Eurotaxa och dataspärr. 

Roaming inom EU från 15 juni 2017

Från och med den 15 juni 2017 får operatörer inte längre ta ut extraavgifter för roamingtjänster som används när du reser inom EU. Enligt huvudregeln ska det inte kosta mer än i hemlandet att ringa, sms:a eller surfa när du befinner dig i ett annat EU-land. Operatörerna får däremot begränsa mängden tjänster som du får ta del av till samma pris som hemma, om det finns risk för missbruk eller onormal användning. Till exempel ska det inte löna sig att teckna ett abonnemang i ett annat land än det du bor i permanent. En sådan begränsning kallas för en policy för skälig användning. Du kan läsa mer om begränsningar i roaming på Post- och telestyrelsens webbplats.

Du kan också ladda ner denna PDF med vanliga frågor (på engelska) som EU-kommissionen tagit fram.

Mobilpriser utanför EU

I juli 2012 infördes nya regler som bland att innebär att operatörerna ska informera om priser för mobiltelefoni och surf även utanför EU.

En del utländska operatörer tar dessutom ut en extra avgift för mottagna samtal. Denna kostnad läggs på din faktura utöver den taxa som din svenska operatör tar ut för mottagna samtal. Kontrollera kostnaderna för det land du ska resa till med din svenska operatör innan avresa. Den extra avgift för mottagna samtal som beskrivs ovan finns inte i EU-länder.