Förval och prefix

Om du har ditt abonnemang hos Telia kunde du tidigare välja att byta till vilken förvalsoperatör som helst.

 

Förval

Från och med 1 juli 2012 går det inte längre att få förval med en annan operatör. Istället kan man byta operatör helt och hållet för både anslutning och samtal. Du som valt förvalsoperatör före 1 juli 2012 kan behålla förvalet men du kan inte längre byta förvalsoperatör.

 

Prefix

Om du vill ringa med en operatörs prefix måste du kontakta operatören och fråga om de erbjuder den tjänsten. Du ska då inte säga upp några andra avtal. Om du enbart vill säga upp ett avtal om prefix bör du göra det skriftligen till den operatören och spara en kopia.