Företagsavtal med privatperson

Om en operatör anser att du som privatperson har ingått ett företagsavtal kan du ändå under vissa omständigheter betraktas som konsument. En anledning till att det tecknats ett företagsavtal kan vara att du har en enskild firma registrerad, även om du inte bedriver någon verksamhet.

 

Är du konsument eller företagare?

Definitionen av en konsument är enligt lag "en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet". Om du främst använder ett abonnemang privat kan du därför i vissa fall ses som konsument även om operatören menar att du ingått ett företagsabonnemang.

Du kan till exempel äga skog eller mark och därför ha en enskild firma, men ändå använda telefonen mest för privat bruk. Du kan också tidigare ha bedrivit näringsverksamhet, men upphört med detta. Det är operatören som ska visa att det är ett företagsabonnemang.

Inte sällan är bindningstiden för företagsabonnemang 36 månader. Konsumentavtal får ha en inledande bindningstid på som längst 24 månader.

Allmänna reklamationsnämnden har i flera beslut tagit upp omständigheter som talat för att avtalet tecknats i egenskap av konsument, även om operatören hävdat att det varit ett företagsavtal. Det avgörande har bland annat varit om operatören riktat sig till abonnenten som privatperson och om tjänsten huvudsakligen använts privat.

Mer information
Här hittar du rättsfall som handlar om företagsavtal som tecknats med privatperson.

När har du ångerrätt?

Som konsument kan du normalt ångra dig inom 14 dagar om du tecknat avtalet på distans, enligt den lagstadgade ångerrätten.

För företagare finns ingen ångerrätt enligt lag, men om du har en enskild firma omfattas du från och med den 1 juli 2017 av Telekområdgivarnas uppföranderegler om ångerrätt.

Kontakta operatören

  • Om du anser att du fått ett företagsabonnemang mot din vilja eller utan att du erbjudits ångerrätt bör du skicka ett brev/mejl till operatören och påtala detta. Meddela samtidigt att du vill ångra avtalet eller att du anser att det är ogiltigt samt att du bestrider räkningen. Detta ska ske så snart som möjligt. Spara en kopia på ditt brev/mejl.
  • Om operatören anser att du inte har rätt att avsluta avtalet bör du kräva att få ut ljudinspelningen av avtalet om det gjorts via telefon, eller en skriftlig kopia av avtalet om det ingåtts skriftligen och du inte har en kopia.
  • Om du inte kommer överens med operatören kan du kontakta Telekområdgivarna för rådgivning.
  • Du kan göra en anmälan till Konsumentverket om du har synpunkter på operatörens marknadsföring eller att de handlat i strid med bland annat Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler avseende ångerrätten. Du kan även anmäla till Post- och telestyrelsen (PTS) om du inte erbjuds något annat alternativ än 36 månaders bindningstid samt om operatören inte har sina avtalsvillkor tillgängliga på sin webbplats.
  • Det är också möjligt för dig som konsument att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om det blir en tvist. Påpeka då att du använder abonnemanget som konsument och inte som företagare. 
  • Som konsument har du möjlighet att vända dig till kommunens konsumentvägledare för att höra om du kan få handfast hjälp med ditt klagomål och eventuell kontakt med operatören.
  • Du kan spärra ditt nummer mot oönskade säljsamtal hos Nix-registret (gäller numera även enskilda näringsidkare utan aktiv verksamhet).