Företagsavtal med privatperson

Emellanåt får Telekområdgivarna samtal från konsumenter vittnar om teleoperatörer som använder aggressiva försäljningsmetoder och handlar i strid mot reglerna om ångerrätt.

 

Kan ångerrätt gälla vid företagsabonnemang?

Exempelvis handlar det om fall där pensionärer bundits upp i 36 månader utan möjlighet till ångerrätt. Detta trots att den som pratat med säljaren bestämt hävdar att man endast bett om information och inte ingått avtal, alternativt ingått avtal i egenskap av konsument. De flesta av dessa personer har beskrivit att de visserligen har en enskild firma, men inte aktivt bedriver någon näringsverksamhet. De kan exempelvis äga mark eller skog. 

Telekområdgivarna har också, tillsammans med Svensk Handel och Post- och telestyrelsen, gått ut med en varning för detta

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har beslutat till konsumentens fördel i bland annat ärende 2012-01334.

Råd till drabbade konsumenter

Eftersom dessa operatörer inte är med i Telekområdgivarna kan vi inte ta kontakt med dem. Däremot lämnar vi följande råd till konsumenter som känner sig lurade:

  • Om du anser att ditt privata abonnemang gjorts om till ett företagsabonnemang mot din vilja eller utan att du erbjudits ångerrätt bör du skicka ett brev/mejl till operatören och påtala detta. Meddela samtidigt att du ångrar avtalet och bestrider räkningen. Detta ska ske så snart som möjligt. Spara en kopia på ditt brev/mejl.
  • Om abonnemanget har flyttats till den nya operatören utan att det finns ett korrekt avtal, eller om du inte fått ångerrättsinformation fast du ingått avtalet för ett abonnemang som huvudsakligen används för privata samtal, kan du kontakta din tidigare operatör och be att operatören flyttar tillbaka abonnemanget.
  • Du kan också skicka ersättningskrav till den nya operatören om du orsakats merkostnader på grund av felaktig anslutning. 
  • Telekområdgivarna uppmanar dessutom att göra anmälan till Konsumentverket gällande operatörens aggressiva marknadsföring och att de handlar i strid med bland annat Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (ångerrätt) samt till Post- och telestyrelsen (PTS) gällande att abonnenten inte erbjuds något annat alternativ än 36 månaders bindningstid samt om operatören inte har sina avtalsvillkor tillgängliga på sin webbplats.
  • Det är också möjligt för dig som konsument att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om det blir en tvist om räkningar eller ersättningsfrågor med operatören. Påpeka att du agerat som konsument och inte som företagare. 
  • Som konsument har du möjlighet att vända dig till kommunens konsumentvägledare för att höra om du kan få handfast hjälp med ditt klagomål och eventuell kontakt med operatören.
  • I vissa fall skickar företaget endast ut en faktura utan tidigare orderbekräftelse. Om du anser att fakturan inte överensstämmer med avtalet bör du omgående bestrida fakturan. På Svensk Handels webbplats finns bra information om hur du går tillväga med bluffakturor.
  • Spärra ditt nummer mot önskade samtal hos Nix-registret (gäller numera även enskilda näringsidkare utan aktiv verksamhet).