Företagare

Om du har ingått ett avtal i egenskap av företagare gäller inte konsumenträttslig lagstiftning. Frågor om företagsabonnemang faller därför utanför Telekområdgivarnas uppdrag. Undantaget är klagomål som rör Telekområdgivarnas uppföranderegler för enskilda firmor.

 

Företagare eller konsument

Definitionen av en konsument är enligt lag "en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet". Om du främst använder ett abonnemang privat kan du därför i vissa fall ses som konsument även om operatören menar att du ingått ett företagsabonnemang. Du omfattas då av konsumentreglerna.

Enskilda firmor

Enskilda firmor omfattas sedan september 2016 av branschens handlingsplan för etisk försäljning. Från och med 1 juli 2017 utökades också Telekområdgivarnas uppföranderegler till att omfatta enskilda firmor.

Om du anser att din operatör inte har följt Telekområdgivarnas uppföranderegler kan du därför kontakta oss för vägledning. Övriga frågor beträffande enskilda firmor faller dock utanför vårt uppdrag.


Aktiebolag och andra sorters företag

Telekområdgivarna kan inte ge rådgivning om ditt klagomål gäller till exempel aktiebolag, handelsbolag eller ekonomiska föreningar som bostadsrättsföreningar.

Rådgivning till företagare

Advokatsamfundet har en tjänst som heter "Advokatjouren" där du kan få 15 minuters kostnadsfri rådgivning med en advokat om hur du kan gå vidare med ditt ärende. För mer information besök Advokatsamfundets hemsida.

Om du som företagare är ansluten till en branschorganisation kan du kontakta den för att höra om juridisk rådgivning erbjuds.

Reklamspärr för företagare

Som företagare kan du numera i vissa fall ansluta dig till NIX-registret för att undvika samtal om försäljning och insamlingar. Du kan också begära en reklamspärr hos de företag som säljer kontakt- och adressinformation.