Flytt av ADSL

Om du har bredband via telejacket, så kallat ADSL, är det vissa särskilda punkter som du särskilt bör tänka på vid ett operatörsbyte eller flytt till ny adress. Exempelvis att tänka på att inte säga upp ditt befintliga avtal innan du har fått bekräftelse från den nya ADSL-operatören att övertagande av ditt bredband kommer att ske.

Rutiner vid byte av ADSL-operatör

Det finns en överenskommelse mellan de flesta operatörer om rutiner vid byte av ADSL-operatör för att underlätta byten.

Tänk på att inte säga upp ditt befintliga avtal innan du har fått bekräftelse från den nya ADSL-operatören att övertagande av ditt bredband kommer att ske. Anledningen är att en för tidig uppsägning kan leda till att du under en period inte har någon ADSL-anslutning överhuvudtaget. Det kan också hända att telestationen (där din anslutning finns) blir fullbelagd vilket kan fördröja din inkoppling ytterligare. Det kan i sämsta fall betyda att du inte kan få någon ADSL-anslutning alls.

 

Varför dröjer bytet av ADSL-operatör?

De vanligaste orsakerna till varför ditt byte av ADSL-operatör fördröjs är att: 

  • Du har bindnings- eller uppsägningstid kvar hos din tidigare operatör.
  • Du har felaktigt sagt upp ditt befintliga avtal innan du fått bekräftelse om övertagande av ditt bredband från den nya ADSL-operatören.
  • Telestationen är fullbelagd och din ADSL-inkoppling kan då ske först när det blir en ledig plats i telestationen.
  • Den nya ADSL-operatören saknar utrustning i telestationen eller använder sig av annan utrustning eller programvara i telestationen än din tidigare operatör.
  • Det krävs en manuell omkoppling i telestationen och tekniker har inte hunnit besöka stationen för att utföra omkopplingen.
  • Det har uppstått något administrativt problem med beställningen av din anslutning som försenar inkopplingen.

Varför går det inte att koppla in fast bredband via ADSL på min nya adress?

Vanliga orsaker till att din operatör inte kan leverera fast bredband via ADSL till din nya adress är att:

  • Operatören saknar utrustning eller programvara i telestationen på den nya adressen.
  • Telestationen är fullbelagd eller att tekniska möjligheter att leverera tjänsten saknas.
  • Fast telefoni via telejacket inte har kopplats in först.
  • En annan operatör blockerar möjligheten för din operatör att koppla in sig.