Fiberanslutning till villa

De flesta flerfamiljshus är idag uppkopplade med höghastighetsbredband via fiber. Den stora utmaningen är nu att bygga ut till Sveriges alla villor. För de flesta villaägare är det en stor investering att ansluta sin fastighet. Många aktörer är inblandade - leverantörer, operatörer, stadsnät, kommunala bolag - och det kan vara svårt för en enskild villaägare att veta om ett erbjudande är bra eller om det finns alternativa lösningar.

Bor du i villa i ett område där det dras fram fiber?

Frågor som en villaägare måste ta ställning till är till exempel:

  • Är kostnaden rimlig?
  • Vad innebär det om jag väntar?
  • Vad får jag för mina pengar?
  • Vad har jag för nytta av en högre hastighet på mitt bredband?
  • Vad måste jag stå för själv?
  • Har jag valmöjligheter eller är jag låst till en enda leverantör?
  • Hur påverkas värdet på mitt hus?
  • Har jag rätt till ROT-avdrag för min anslutning?

För branschen är det idag lika naturligt att dra in fiber som att ha el och vatten, men för en enskild villaägare är det inte lika lätt att avgöra. Ofta krävs snabba beslut och väljer man att avstå och inte ansluta direkt kan det dessutom innebära att kostnaden i det närmaste fördubblas vid en senare anslutning.

  • Tänk på! Står det i erbjudandet att ROT-avdraget redan är inräknat? Kontrollera alltid själv med Skatteverket att just du kan få ROT-avdrag för indragningen av fiberanslutningen, annars bör du begära att få veta priset utan detta avdraget av din leverantör.

Bredbandsforum

Som ett stöd till leverantörer, operatörer och villaägare tillsatte regeringensBredbandsforum 2014 en Villagrupp. Telekområdgivarnas VD har varit ordförande för denna grupp och en av de viktigaste uppgifterna har varit att arbeta för bättre information till konsumenten så att de kan göra ett tryggt och välinformerat val. Ett led i detta var att undersöka om de villkor som erbjuds idag lever upp till gällande praxis och regler om skälighet.

Förutom Telekområdgivarna består Villagruppen av representanter från Villaägarna, kommunernas konsumentvägledning, Sveriges Kommuner och Landsting, Västra Götalandsregionen, Telia, Telenor, IP-Only, Svenska Stadsnätsföreningen, Rala, Post- och telestyrelsen, Lantmäteriet, Konsumentverket samt IT&Telekomföretagen. Även en referensgrupp har skapats och i den ingår SkåNet, Bynet, Dalarnas län, Tre, IIS (tidigare .SE), Boverket, Vasanet samt Svenska Stadsnät.

Villagruppens slutrapport

Den 9 juni 2015 publicerades Villagruppens slutrapport. Då lanserades också den webbplats där du som konsument kan hitta en stor mängd nyttig information inför ditt val av fiberanslutning och allt man kan behöva veta och tänka på.

Är du leverantör eller operatör?

Det finns många fördelar med att gå med i Telekområdgivarna. I korthet signalerar ett deltagande seriositet gentemot konsumenten eftersom alla deltagande aktörer förbinder sig att följa gemensamt framtagna uppföranderegler. Vi ger också ett omfattande stöd för operatören som får hjälp att förbättra till exempel sina avtal och sin information.