Fiber

De flesta flerfamiljshus är idag uppkopplade med höghastighetsbredband via fiber. Nu pågår ett stort arbete för att ansluta enskilda villor. Många aktörer är inblandade - leverantörer, operatörer, stadsnät, kommunala bolag, men rådgivning om detta faller utanför vårt uppdrag. Nedan kan du läsa mer om vart du istället kan vända dig.

Operatörer och leverantörer

I första hand är det din operatör eller leverantör du ska vända dig till med frågor och synpunkter. Om det inte löser sig vid en sådan kontakt finns det några andra instanser som svarar på frågor till viss del.

Kommunens konsumentvägledare

Många kommuner har en konsumentvägledare som kan hjälpa dig med frågor. Kontakta din kommun för information och kontakt.

Hallå Konsument

Konsumentverkets upplysningstjänst ger oberoende vägledning om exempelvis frågor som rör avtalsvillkor och vilken information du ska få i samband med försäljning.

Konsumentverket

Om du anser att leverantörens villkor är oskäliga kan du göra en anmälan till Konsumentverket

Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen, PTS, är tillsynsmyndighet för operatörerna. Dit kan du vända dig med frågor om leverantörer och operatörer.

Allmänna reklamationsnämnden

Har du en tvist som du vill ha prövad kan du som privatperson vända dig till Allmänna reklamationsnämnden. Hur en prövning går till kan du läsa mer om på www.arn.se.

Bredbandsforum

Som ett stöd till leverantörer, operatörer och villaägare tillsatte regeringens Bredbandsforum 2014 en Villagrupp. Telekområdgivarnas VD var ordförande för denna grupp och en av de viktigaste uppgifterna gällande konsumenterna har varit att arbeta för bättre information till konsumenter så att de kan göra ett tryggt och välinformerat val. Ett led i detta var att undersöka om de villkor som erbjuds idag lever upp till gällande praxis och regler om skälighet.