Bluffaktura

Om du har fått en faktura som av någon anledning inte stämmer kan det röra sig om antingen en ren bluffaktura eller ett sätt att debitera för något annat än vad som är avtalat.

 

Svensk Handels varningslista

Alla råd nedan är tagna direkt från Svensk Handels webbplats, där du också kan anmäla företag till deras varningslista. 

Varningslistan varnar för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande. Besök den gärna om du har råkat ut för något av nedanstående.

Hantera bluffaktura

Tänk på att inte i något av fallen nedan underteckna meddelandet! Behåll kvitton för avsända mejl/fax. Om du har fått en faktura som är felaktig skall du i första hand kontakta företaget via mejl eller fax och bestrida kravet. Det är viktigt att du har ett datum för bestridandet. Skicka en kopia av underlaget till företaget på angivna adresser, helst mejladresser, med kopia till varningslistan@svenskhandel.se i samtliga fall. 

Olika typer av bluffakturor och hur du kan göra:

 

  • Erbjudande som utformats som en faktura

Om du inte är intresserad av erbjudandet, riv och släng det. Skriv aldrig under utan att läsa ALL text även det finstilta och baksidan.

  • Faktura från företag som du har varit i kontakt med men du anser att fakturan inte överensstämmer med överenskommelsen som ni gjort

I första hand ska du kontakta företaget och begära rättelse. Be att företaget skickar kopia på avtalet/inspelningen. Saknas avtal som styrker kravet eller om det är omöjligt att komma i kontakt med företaget skriver du följande text rakt över underlaget:

"Motsätter mig betalningsansvar eftersom fakturan inte stämmer med överenskommelsen, Svensk Handel informerade."

Om företaget därefter söker kontakt är det viktigt att reda ut förhållandet.

  • Faktura där du anser att säljaren vilselett dig på ett sätt som kan anses bedrägligt

I första hand ska du kontakta företaget och begära rättelse. Be att företaget skickar kopia på avtalet/inspelningen. Saknas avtal som styrker kravet eller är det omöjligt att komma i kontakt med företaget skriver du följande rakt över underlaget: 

"Motsätter mig betalningsansvar beroende på ett vilseledande som är att anse som bedrägeri, Svensk Handel informerade. Polisanmälan kommer att göras."

  • Faktura utan någon som helst tidigare kontakt med företaget

Skriv följande rakt över underlaget:

”Motsätter oss betalningsansvar beroende på att vi inte beställt dessa varor/tjänster, Svensk Handel informerade. Polisanmälan kommer att göras.”

  • Utländska företag

Om företaget som du fått en faktura, eller ett erbjudande från är utländskt skriver du:

"Reject payment due to misleading information, The Swedish Trade Federation has been informed. Complaint will be filed to the police".