Bärfrekvens

Om din teleledning har så kallad bärfrekvens innebär det att det är tekniskt omöjligt för dig att få bredband via ADSL. Bärfrekvens innebär att två teleabonnenter delar på ett par koppartråd för telefoni. Detta sker genom att en extra radiofrekvens används.

Vad är bärfrekvens?

När du får ADSL och traditionell fast telefoni via telejacket används en del av kopparparet för dataöverföring och en del för telefonin. Vanligtvis har varje teleabonnent ett eget kopparpar vilket gör att det finns utrymme för att ha både telefoni och bredband via telenätet. Men i de fall där två teleabonnenter delar på kopparparet innebär det att det inte finns utrymme att få bredband via koppartråden.

Kostnad för att ta bort bärfrekvens

Det finns ingen skyldighet för någon operatör att ta bort en bärfrekvens för att du ska kunna få ADSL och om någon erbjuder sig att ta bort den kan du få betala för detta. Det finns inte heller någon reglering om kostnaden för att ta bort bärfrekvenser.

Gör så här vid bärfrekvens:

Kontrollera med olika operatörer om de kan hjälpa dig att ta bort bärfrekvensen och om det medför någon kostnad.

  • Kontrollera med din kommun och hör om de kan hjälpa dig med kostnaden för att ta bort bärfrekvensen.  
  • Om du har synpunkter ur konkurrenssynpunkt kan du skicka ett klagomål till Post- och telestyrelsen och eventuellt Konkurrensverket.